Gebiedsontwikkeling Kogerveld samen met AM

25-10-2018

Gebiedsontwikkelaar AM helpt gemeente Zaanstad bij stadmaken in Kogerveldwijk

De Zaanse Kogerveldwijk kent een bijzondere mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden. Het is een gebied dat veel potentie heeft, maar ook veel versnipperd grondeigendom en onderlinge afhankelijkheden om gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. De gemeente gaat daarom samenwerken met AM, een gebiedsontwikkelaar  met veel ervaring voor zulke complexe gebiedsontwikkeling.

Deze aanpak is voor beide partijen uniek. Vooral omdat de samenwerking wordt gezocht in een fase dat de toekomst nog moet worden bepaald en in een gebied met versnipperd grondeigendom waar de gemeente zelf nauwelijks grondpositie heeft.

Vijf organisaties zijn gevraagd het gebied te verkennen en hun bevindingen en visie op de wijk met de gemeente te delen in een persoonlijk gesprek. De keuze is daarbij gevallen op een consortium van gebied- en stadmakers onder leiding van AM. Bij de selectie was het belang dat AM ziet om samen te werken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners en de wijze waarop zij dat samen met de gemeente willen doen, doorslaggevend. 

AM vervult in het proces onder andere een intermediaire rol tussen stakeholders van het gebied, grondeigenaren en gemeente om vanuit de integrale opgave gezamenlijk de ontwikkelmogelijkheden te benutten en waarde toe te voegen in het gebied, zodat een inspirerend woon- en werkgebied aan de Zaan ontstaat.

Meer over MAAK.Zaanstad in de Kogerveldwijk

De Kogerveldwijk ligt op 10 minuten fietsen van Zaandam Centrum, is uitstekend ontsloten richting de A7 en A8 en via drie nabijgelegen treinstations is ook het openbaar vervoer uitstekend. En bovenal; het ligt op de zonkant aan de Zaan.

In MAAK.Zaanstad werkt de gemeente met een APS-aanpak (Analyse-Perspectief-Strategie). Vorig jaar is deel 1 aan de raad gepresenteerd, de Analyse. Dit jaar wordt gewerkt aan onderdeel 2, het Perspectief. AM helpt vanaf nu en dus ook bij het vervolg nadat dit gebiedsperspectief is vastgesteld: de Strategie. Hoe kunnen we het ideale toekomstbeeld bereiken, wie doet dan wat en wanneer?

 In oktober en november worden tijdens de MAAK.weken met bewoners, bedrijven en stakeholders over belangrijke onderwerpen in het perspectief gesprekken gevoerd om de stap van analyse naar perspectief te zetten. Het gebiedsperspectief moet richting gaan geven aan de gewenste ontwikkelingen en daarbij te bereiken doelen: een gezonde mix van wonen en werken, met voordeuren aan de straat voor de leefbaarheid,  een betere beleving van de Zaan en een goede verbinding tussen de buurten.

Meer over de MAAK.weken

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl