MAAK.meester aangesteld

Frits Palmboom stedenbouwkundig supervisor

foto van Frits Palmboom, de nieuwe MAAK.meester in ZaanstadFrits Palmboom, de de nieuwe MAAK.meester van Zaanstad (foto: Palmbout.nl)

Frits Palmboom MAAK.meester

13 december 2017
De gemeente Zaanstad heeft  een overkoepelende MAAK.meester aangesteld. De keuze is gevallen op prof.ir. Frits Palmboom, die ook als supervisor werkzaam is voor ZaanIJ.

Zaanstad staat met de voortvarende ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam voor een grote uitdaging: er moeten zo’n 10.000 tot 20.000 woningen worden toegevoegd aan de stad. Daarbij willen de gemeente de kwaliteit van wonen en leven in de stad verhogen. Er is dus goed vakmanschap nodig om dat in goede banen te leiden.

De stad heeft in Inverdan en ZaanIJ ervaring opgedaan met stedenbouwkundige supervisie op nieuwe plannen. Dat model is succesvol gebleken en krijgt daarom een vervolg in MAAK.Zaanstad, schrijft het college in een brief aan de raad.

Voor elk van de vier MAAK.gebieden wordt ook nog een stedenbouwkundig supervisor aangesteld.

Frits Palmboom (1951) studeerde stedenbouw aan de Technische Universiteit te Delft. Vanaf 1981 werkte hij bij de dienst Stadsontwikkeling van gemeente Rotterdam. Hij richtte een eigen bureau op in 1990 waarna hij in 1994 met Jaap van den Bout de maatschap “Palmboom & van den Bout” is aangegaan dat inmiddels is uitgegroeid tot “Palmbout Urban Landscapes”. Sinds 2015 is Frits teruggetreden uit de dagelijkse leiding. Frits Palmboom is supervisor voor diverse gebieden in Nederland waaronder dus ook de Zaanoevers.Ook bekleedt hij het hoogleraarschap op de Van Eesteren leerstoel van de TU Delft.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl