Gert Grandiek is een trotse Zaankanter

En daarnaast MAAK.manager met een droom

De toekomst van Zaanstad, met haar unieke kwaliteiten, rijke geschiedenis en prachtige kansen voor de toekomst, maken we samen. MAAK.Zaanstad is het initiatief dat vierl gebieden in de gemeente wil laten groeien en bloeien met als doel een positief effect op de gehele stad. Door samen met bewoners, organisaties en bedrijven in gesprek te gaan, willen we deze vier gebieden, ieder rijk aan historie, een positieve impuls geven. MAAK.manager Gert Grandiek vertelt over zijn droom voor Zaanstad.

Gert, wat is jouw rol in MAAK.Zaanstad?

'Ik stuur het gehele programma van MAAK.Zaanstad ambtelijk aan. Dat doe ik sinds kort vanuit de rol van hoofd van de nieuwe sector Gebiedsontwikkeling. Mijn taak is er vooral voor te zorgen dat de juiste voorwaarden aanwezig zijn voor de uitvoering en dat we met MAAK.Zaanstad het goede doen. Het toekomstplan is prachtig en ik wil dit tot uitvoering brengen. Voor die uitvoering hebben we programmamanagers, procesmanagers en vele andere collega’s nodig die met hun voeten in de modder staan: het echte werk doen. Ook buiten het stadhuis hebben we mensen nodig: bewoners, organisaties en bedrijven helpen ons samen een stad te ontwikkelen die voor de mensen perspectief biedt. Het mooie is dat, sinds ik MAAK.Zaanstad doe, ik wederom zie dat we binnen de gemeente een bepaalde logica hebben die soms heel anders is dan hoe de mensen in de stad het zien. Daar komen we in het gesprek met de stad achter.'

Wat is jouw ambitie met MAAK.Zaanstad?

'Die ambitie om Zaanstad te verbeteren is ook een persoonlijke drijfveer. Ik ben een Zaankanter, het is een prachtstad met unieke kwaliteiten en gelukkig ook nog het nodige dat verbeterd moet worden. Die motivatie is, sinds ik bij Zaanstad werk, altijd hoog gebleven, ook als programmamanager ZaanIJ. Als Zaankanter hebben we niet de behoefte om van de daken te schreeuwen hoe mooi we onze stad vinden. Maar er zit een diepe trots in ons. Een niet-aflatende zin om te ondernemen binnen onze stad.'

Wat is daar voor nodig, denk je?

'We hebben als gemeente met onder andere Inverdan en het Hembrugterrein goede en grote stappen gezet voor wonen, werken en leven. Die lijn wil ik voortzetten. Daar is daadkracht voor nodig, maar ook een goede strategie om met al die verschillende mensen tot iets moois te komen. Vanuit de raad en het college hebben we de opdracht om samen de stad te maken en daarvoor hebben we steun en enthousiasme van de mensen in onze stad nodig om die plannen te gaan fiksen. Hoe meer, hoe beter. Een voorbeeld: als je naar De Burcht in Zaandam kijkt, zie je dat het nu een functionele parkeervoorziening is. Dat is eigenlijk zonde, zo midden in het centrum. We hebben nu met MAAK de kans om hier een aantrekkelijke plek van te maken. We kunnen met elkaar de toekomst van deze locatie gaan bepalen. Wordt het een locatie om te wonen, om te werken, om koffie te drinken of nog meer cultuurhistorie te beleven?'

Welke kansen zie jij dan om Zaanstad MAAK-proof te maken?

'We moeten het in die plannenmakerij hebben van betrouwbaar zijn, duidelijk communiceren en samenwerken met de bewoners, de maatschappelijke organisaties en met de bedrijven. Bewoners die aan de slag willen (of al zijn) om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren, verdienen natuurlijk onze waardering en, indien nodig, onze steun. Graag zelfs! Als MAAK moeten we goede initiatieven stimuleren.'

Ok, maar kunnen bewoners jullie dan bereiken? Is dat makkelijk?

'Onze proces- en wijkmanagers zijn gewoon zichtbaar en bekend in de wijk. Letterlijk de straat op gaan, in gesprek gaan – dat werkt het beste. Een van de procesmanagers heeft bijvoorbeeld bewust gekozen om kantoor te houden bij een bedrijf in de Achtersluispolder. Daar is veel reuring, dus ze is voor veel mensen daar makkelijk aanspreekbaar. En de vragen beantwoordt ze dan gewoon in normale mensentaal.'

Hoe verloopt die samenwerking met bewoners en ondernemers?

'Wat ik ervan hoor en merk, is dat mensen niet snel verwachten dat we hun input graag krijgen. De waardering is daardoor groot. De kunst is echter om dit vol te houden. Dat we samen met mensen een duidelijk beeld hebben van hoe de buurt er nu voor staat, is een goede start. Maar samen plannen maken voor de toekomst wordt spannender. Daarin heb ik één ambitie: zorgen dat mensen een bijdrage leveren aan de keuzes, ze snappen en bij voorkeur ondersteunen. Daarom zetten we hoog in om de relatie en het vertrouwen met de omgeving sterk te houden.'

Wat is jouw grootste uitdaging?

'Voor de grote veranderingen, zoals meer woningen, een energieneutrale stad of meer openbaar vervoer, zijn grote investeringen nodig. Ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en de overheid zijn in principe in staat om dit financieel haalbaar te maken. Mijn uitdaging is om eraan bij te dragen dat die investeringen tot stand komen én zorgen dat ze financieel en maatschappelijk rendement opleveren. Het doel is dat Zaanstad een stad wordt waar een ieder prettig kan wonen, werken, zich thuis en veilig voelt.'

Waarom is MAAK.Zaanstad nu belangrijk?

'We liggen in een gebied dat de komende decennia extreem gaat groeien. Dat is een gegeven, daar hoeven we niet veel voor te doen. Zaanstad groeit zelf én Zaanstad is onderdeel van de metropool Amsterdam. De vraag is: hoe gaan we de groei benutten? We moeten die groei als kans zien om onze stad kwalitatief te laten groeien en moeten onszelf blijven afvragen wat die groei aan positieve zin kan toevoegen aan de bestaande kwaliteiten. Met MAAK.Zaanstad willen en kunnen we dat wenkende perspectief kracht geven.'

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl