MAAK.Zaanstad Nieuws

Nieuwsoverzicht MAAK.Zaanstad

Nieuwe mijlpaal in ontwikkeling Hembrugterrein

Gepubliceerd op 1 april 2022
Afbeelding

Het college van de gemeente Zaanstad heeft groen licht gegeven voor het verder in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel van Hembrug én het Beeldkwaliteitsplan Hembrug. De ontwikkelcombinatie ABC Planontwikkeling, LIFE Europe en Ten Brinke (tezamen Hembrug Zaandam BV) heeft samen met haar adviseurs en gemeente Zaanstad intensief gewerkt aan deze plannen.

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Het Hembrugterrein is een fantastische plek in Zaanstad. Denk je eens in dat hier over een paar jaar mensen wonen, in een prachtige groene omgeving, waar met respect voor erfgoed en natuur nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen worden gerealiseerd. Dat is nu weer een stap dichterbij!’

Bestemmingsplan Hembrug noordelijk deel

Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op het stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel (zie website hembrugontwikkelt.nl) dat in maart jl. door het college is goedgekeurd. Nu heeft het college ook het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd met 93.000 m2 bvo voor de functie ‘wonen’ en ca. 8.250 m2 bvo voor werkfuncties en voorzieningen. Naast de ruimtelijke inpassing van het programma, zijn behoud, uitbreiding en verrijking van het (natuur)landschap en de (toekomstige) openbare ruimte, de mobiliteit, circulariteit en de energietransitie belangrijke thema’s in het plan. Dit plan wordt ter inzage gelegd en vervolgens in de zomer van 2022 behandeld door de gemeenteraad van Zaanstad. Hembrug Zaandam BV start met de uitvoering van het bouwrijp maken zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en deze onherroepelijk is. Mocht er geen beroep worden ingesteld tegen het bestemmingsplan dan is start van de nieuwbouw in principe vanaf de zomer van 2023 mogelijk.

Beeldkwaliteitsplan Hembrug

Het Beeldkwaliteitsplan Hembrug is gericht op het in samenhang behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van het Hembrugterrein. Dit plan vormt het nieuwe welstandskader voor het Hembrugterrein. Het biedt architecten, vormgevers en opdrachtgevers, op basis van een aantal essenties voor de beeldkwaliteit, een leidraad voor de ontwerpen van gebouwen en buitenruimte. De essenties zijn gebaseerd op de vier kernwaarden van Hembrug – open, authentiek, verrassend en verbindend. Deze waarden gelden zowel voor de inrichting van de buitenruimte, als voor de nieuwbouw en de bestaande, veelal monumentale, gebouwen.

Het beeldkwaliteitsplan gaat tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage.

Meer informatie:

Meer over het Hembrugterrein

 www.hembrugontwikkelt.nl

sfeerimpressie Hembrugterrein noordelijk deelSfeerimpressie voor de ontwikkeling van het noordelijk deel van het Hemburgterrein

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl