Kalverliefde

Zaanstad zoekt ruimte om huizen te bouwen. Alsmaar krijgen we te horen dat Zaanstad tot de Metropool Regio Amsterdam behoort en dat er tot het jaar 2040 een behoefte bestaat aan 50.000 huizen. En ja, alsjeblieft Zaanstad neem daar zo’n 10.000 of liefst 20.000 van voor je rekening.Maar ja dan komt de vraag: WAAR? 

In september stelden drie jonge makelaars iets zeer gedurfd voor en wel om een nieuwe lintbebouwing te maken van Rooswijk naar Wormerveer, maar wel in het Guisveld. Oei, dat is vloeken in de kerk. Kom niet aan ons groen. Ze zeiden  echter ook nog iets anders: Zaanstad (gemeentebestuur en raad) definieer je KERNwaarden. Zijn dat schone lucht, rust, ruimte, natuur en willen we die zwaar(der) laten wegen (dan stenen)? Wat moet blijven, wat mag niet weg. Want met al dat mitsen en maren kom je er niet. Het was afgelopen maandag (7 maart) tijdens de bijeenkomst van NUL20/075 in de raadszaal van het gemeentehuis weer raak.

“Moeten we meer sociaal bouwen, moeten we voor hoger opgeleiden bouwen, moeten we voor die grijze knarren speciale hofjes bouwen? Moeten er meer eengezinswoningen komen, meer appartementen of juist meer grondgebonden  woningen? Meer voor starters, meer huizen in vooroorlogse stijl?” En niemand, ook de professor niet, de investeerder niet, de directeur van de woningbouwvereniging niet en de wethouder ook niet, niemand die zei: en ZO gaan we het doen tot 2040. Een visie dat had ik zo graag willen horen en ik was niet de enige.

Op 2 februari j.l. omcirkelde de stedenbouwkundige diverse terreinen in Zaanstad, alwaar binnenstedelijk nieuw respectievelijk verdicht kan gebouwd kan worden. Maar ik woon in een wijk waar binnenstedelijk is gebouwd. Tien jaar lang hebben terreinen bloot gelegen; het leek wel een oorlogsgebied zei iemand. Bestemmingsplannen moeten (soms) gewijzigd worden. Bewoners hebben bezwaren (de nieuwe huizen worden te hoog, nemen zon weg etc.) en dienen dus bezwaarschriften in. Bouwverkeer en afsluitingen zorgen voor veel overlast. Kortom binnenstedelijk bouwen lost niets op. Ik pleit op die plekken voor “groene bebouwing”, ter compensatie.

Maar wat dan wel? De Achtersluispolder; een bedrijventerrein opvullen met woningen? Wonen en werken combineren? Of een satellietstad. Zoals de Bijlmer of Almere. Of bouwen in het groen. Helemaal alleen aan de rand van de Kalverpolder staat het Michaelcollege. Ooit (in 1974) was er sprake van dat dit slechts het begin was en dat er een fraaie wijk omheen gebouwd zou worden. Het kwam er niet van.

4 Economen publiceerden recent een boek. In de krant stond als kop: “Bouw in Broek in Waterland en niet in Almere”. De (economische) conclusie was bouw dichtbij de “grote stad”en niet al het groen is heilig. Almere werkt niet. En toen combineerde ik één en één tot de oplossing. De oplossing voor Zaanstad is: bouw in de Kalverpolder een wijk met allure en/of of een krasse knarrendorp. Kan ik alvast reserveren?

Ton ten Napel, krasse knar, gepensioneerd oogarts, lid van hart voor Stad

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl