RUST; een verademing in de stad

De Randstad is in 150 jaar uitgegroeid van enkele dorpskernen en kleine steden tot één grote metropoolregio. Het onvermijdelijke is dat de stad ook steeds verder zal blijven groeien. Ook in de ontwikkeling van Zaanstad herkennen we deze trend. Naar verwachting zal in Nederland in 2050 ruim 90 procent van de bevolking in de stad wonen (bron: CBS). Wereldwijd wonen er binnen een halve eeuw twee maal zoveel mensen in steden als nu. De stad zal dan echt de motor van de wereldeconomie zijn. Het is moeilijk te voorspellen wat de toekomst onze steden brengt, maar één ding is zeker: de rust is ver te zoeken.

Het geluid van voorbij razende auto’s, duizenden mensen op straat, jengelende kinderen en bijna aangereden worden door een fietser… allemaal kenmerken van de stad. Stress, geluidsoverlast en een tekort aan groen zijn enkele problemen van de toenemende verstedelijking. Maar, hoe lossen we dit op? En, hoe geven we invulling aan onze behoefte aan een stukje rust en ruimte?

RUST: Rust Uit Stedelijke Transformatie
We moeten opnieuw nadenken over hoe we wonen, werken en recreëren. Over hoe we in de stad de juiste balans vinden tussen jong en oud, tussen arm en rijk, tussen duurzaamheid, leefbaarheid en groei. Diverse gemeentes en de GGD's zetten in op het behoud van stille plekken in de stad. Niet iedereen heeft de luxe om te wonen aan een stadspark of langs het water. Maar wat als we nou oases van groen en rust in de drukste delen van de stad kunnen realiseren? Een rustige plek om te ontspannen en onthaasten draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid en de beleving in de stedelijke omgeving.

V&D, Aktie Sport, Dolcis en Scapino. De ene na de andere winkelketen verdwijnt in Zaanstad en overige steden uit ons traditionele straatbeeld. Deze trend laat in diverse steden lege panden en ongebruikte ruimtes achter. En wat te denken over de leegstand in de Peperstraat? Leegstand biedt kansen: waarom transformeren we deze ‘rotte appels’ niet tot iets nieuws, waar juist wel behoefte aan is? Het is een uitermate geschikte kans om de monofunctionaliteit van de bestaande stedelijke structuren te doorbreken en op zoek te gaan naar meer diversiteit. Leegstaande panden bieden tal van mogelijkheden voor transformatie tot oases van RUST en aantrekkelijke locaties.

Rustzones
Haal de voordelen van wonen in het buitengebied naar de stad toe en zorg voor aangename verblijf- en ontmoetingsplekken, ter compensatie van de drukte en hectiek. Dan zullen op deze plekken mensen van verschillende leeftijden en achtergronden elkaar vinden, waardoor het verloren gemeenschapsgevoel opnieuw ontstaat. Ik ben ervan overtuigd dat dan ook de aantrekkingskracht van zo’n locatie zorgt voor een sociale en economische upgrade van de straat, buurt of stad. De rustzones dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid, het gezondheidsgevoel en de beleving.

“RUST* biedt een gecombineerde oplossing voor leegstand, maatschappelijke problemen, gezondheid en klimaatbestendigheid”. Ben jij, over enige tijd, in voor het drinken van een kop koffie op een zaterdagmiddag in één van de RUST-locaties middenin de drukke stad? Ik trakteer!

*RUST is een visie op ‘de stad van de toekomst’, die ik samen met een team young professionals, werkzaam bij Tauw, heb geformuleerd. Met deze visie hebben wij meegedaan aan de Doe&Durf-challenge van de branchevereniging NLingenieurs.

Umut UcarUmut Uçar, betrokken Zaankanter, adviseur (leef)omgeving en RO, pleit voor een gezonde, solidaire en duurzame stad. Een stad waarin we vandaag, morgen en de dag na morgen, gelukkig en aangenaam wonen, werken en recreëren. Een stad waarin de mens centraal staat!

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl