Ardaghlocatie

Plannen voor 67 woningen op Ardaghlocatie in Zaandijk

67 woningen, waarvan 30% sociale huurappartementen. Dat zijn de plannen voor de transformatie van de voormalige Ardaghlocatie in Zaandijk. Het industriepand op de hoek van de Willem Dreeslaan en de Arie de Bruijnstraat in Zaandijk wordt gesloopt en wordt een mooie wijk om te wonen. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Er ligt een mooi plan waar veel draagvlak voor is. Bewoners en erfgoedverenigingen hebben daar waardevolle suggesties voor aangedragen. De historie van Zaandijk speelt een belangrijke rol in de nieuwe wijk. Zo komt de herinnering aan bijvoorbeeld de smederij van Pielkenrood terug in de nieuwe gebouwen.’ Het college heeft het Ruimtelijk Programma van Eisen voor de voormalige Ardaghlocatie vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan is de volgende stap.

Groen en historische verbinding
Als deze ontwikkeling is afgerond, is de transformatie van het gebied rondom de Zaandijkerkerk klaar. Er komt veel groen en water in deze wijk, waarmee we hittestress bestrijden. Er komen nieuwe bomen en de historische ‘strokenverkaveling’ met waterlopen en paden wordt hersteld. Achter de Zaandijkerkerk kon men vroeger via een brug de sloot oversteken om via het Langepad naar ‘het buurtje achter de kerk’ te komen. Deze cultuurhistorisch waardevolle verbinding wordt hersteld. Het Langepad komt terug als verbinding tussen de kerk en de Domineestuin. Breunesse: ‘We zijn veel dank verschuldigd aan betrokken bewoners en (erfgoed)stichtingen. Zij hebben zich met veel inzet hard gemaakt voor het historisch karakter van deze wijk.’

Impressie nieuwe woonwijk

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl