Jacob Visterrein

Jacob Visterrein, een unieke woonlocatie aan de Zaan


Voor het nu braakliggende terrein van de voormalige verffabriek Jacob Vis ligt een ontwikkelplan klaar voor het realiseren van 13 woningen. Het plan bestaat uit vijf vrijstaande woningen, twee twee-onderéén-kapwoningen en twee gebouwen waar de begane grond ingericht wordt voor parkeren en op de verdieping in totaal vier woningen worden gerealiseerd.

Wonen op het Jacob Visterrein voegt een unieke woonplek toe aan de Zaanse nieuwbouwlocaties. De ligging aan de Zaan en aan het landschap is prachtig. Het plan past stedenbouwkundig en architectonisch bij de cultuurhistorische omgeving van de Zaanse Schans. Uitgangspunt is dat de locatie als één geheel terrein wordt ervaren. De gebouwen zijn allemaal anders, maar horen qua stijl toch duidelijk bij elkaar. De uitstraling is ‘herkenbaar Zaans’.

Om de vergunning te kunnen verlenen dient afgeweken te worden van het bestemmingsplan. Het college heeft besloten de procedure hiervoor op te starten. 

Illustratie nieuwbouw Jacob Visterrein

Participatie 

Voor dit plan is een vergunning aangevraagd welke binnenkort door de gemeente ter inzage wordt gelegd. De stukken zijn in te zien op www.zaanstad.nl (zoekterm ‘bekendmakingen’). Wilt u stukken in papieren vorm inzien, vult u dan het contactformulier op www.zaanstad.nl in. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tegen het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende de inzagetermijn een zienswijze indienen bij B&W.

Tijdsplanning

De publicatie van het ontwerpbesluit vindt plaats in week 6 (6-10 februari 2023). De terinzagelegging vindt vervolgens plaats vanaf donderdag 9 februari gedurende zes weken. Vervolgens zal er, afhankelijk van ingekomen zienswijzen, een besluit worden genomen.

Nieuwe situatieschets Jacob Visterrein met alle woningen ingetekend


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl