Zuideinde 110 

Koog aan de Zaan

Initiatief voor maximaal twintig woningen op Zuideinde 110


Op de locatie Zuideinde 110 in Koog aan de Zaan bevindt zich momenteel een tankstation. Het huurcontract voor dit tankstation loopt eind 2023 af. De eigenaar van het perceel heeft plannen om na het aflopen van dit contract het tankstation te slopen. Hij wil het graag vervangen door maximaal twintig woningen. Deze plannen zijn door de gemeente beoordeeld en er is een aantal aandachtspunten en randvoorwaarden aan de eigenaar meegegeven.

Startnotitie vastgesteld

De gemeente heeft ook een startnotitie gemaakt. Dat is een document waarin de belangrijke uitgangspunten en doelen voor dit project beschreven staan. Er staat ook in hoe de buurt wordt betrokken. Het doel van de startnotitie is om de gemeenteraad zo vroeg mogelijk te betrekken. Op die manier kunnen ze eventueel extra uitgangspunten meegeven. Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld..

Haalbaarheidsonderzoek

Na het akkoord van de raad kan het haalbaarheidsonderzoek starten. Dat betekent dat we samen met de eigenaar van de locatie gaan onderzoeken of en welke woningbouw mogelijk is op de locatie Zuideinde 110. De plannen kunnen dan verder uitgewerkt worden tot een Ruimtelijk Programma van Eisen. 

Informatiebijeenkomsten

Omwonenden en bedrijven/ondernemers in de buurt van de locatie Zuideinde 110 worden betrokken in (minimaal) twee informatiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vindt naar verwachting in mei 2023 plaats.

Eerste informatiebijeenkomst
Omwonenden en omliggende bedrijven worden ge├»nformeerd over de plannen voor de locatie Zuideinde 110, het proces en we halen idee├źn, zorgen, reacties en adviezen bij u op.

Tweede informatiebijeenkomst
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt het concept van het Ruimtelijk Programma van Eisen gepresenteerd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen hier tijdens de bijeenkomst en later schriftelijk op reageren.

Terugkoppeling
Alle reacties worden bekeken en waar mogelijk meegenomen. Wij informeren u over het uiteindelijke Ruimtelijke Programma van Eisen. Dat zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college van burgemeester en wethouders.

Documenten

Startnotitie Zuideinde 110 Koog aan de Zaan - vastgesteld.pdf

Huidige tankstation op Zuideinde 110Huidige tankstation op de locatie Zuideinde 110 in Koog aan de Zaan.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl