Publicaties

Achtergronddocumenten

MAAK.Monitor 2018 (pdf)
In deze eerste jaarlijkse MAAK.Monitor presenteert de gemeente Zaanstad  de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen de vier MAAK.Gebieden in het afgelopen jaar.

Analyse Achtersluispolder (2018)
Gemeente Zaanstad en KCAP Architects & Planners maakten een ruimtelijke verkenning van de Achtersluispolder.

APS werkwijze (2018)
Zaanstad werkt in alle MAAK.gebieden met de APS methode. Die staat voor de volgorde waarin we te werk gaan: van het doen van een grondige Analyse, naar het gezamenlijk formuleren van een Perspectief naar het bedenken van een kansrijke route: de Strategie.

Participatieaanpak gebieden Centrum Oost, Kogerveldwijk en Achtersluispolder (2017)
De aanpak die het college van B&W voorstelt aan de raad voor het vervolg in de perspectieffase in de drie verschillende MAAK.gebieden.

Analyse MAAKgebied Centrum Oost (2017)
De analyse die in 2017 werd gemaakt van het centrumgebied van Zaandam aan de oostkant van de Zaan.

Analyse MAAKgebied Kogerveldwijk (2017)
De analyse die in 2017 werd gemaakt van de Kogerveldwijk, met daarin informatie over de Boerejonkerbuurt, Kogerveld, de Hofwijk en de sportparken Oostzijderveld/Hoornseveld.

Einddocument visie MAAK.Zaanstad (2016)
MAAK.Zaanstad wil er aan bijdragen dat Zaanstad een stad is waar mensen willen wonen, werken en leren, waar mensen voor elkaar willen zorgen en met elkaar plezier hebben. In dit document staan de ambities benoemd. Waar willen we bouwen en wat dan? Welke bedrijvigheid willen we waar een plek (blijven) bieden in onze stad? Welke fysieke verbindingen willen we maken of verbeteren?

Investerings-_en_Uitvoeringsagenda MAAK.Zaanstad (2016)
In deze agenda geeft de gemeente aan waar zij investeert en waar bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en andere overheden mee aan de slag kunnen.

Staat van de stad (2015)
Het document 'Staat van de Stad' geeft antwoord op de vraag hoe Zaanstad ervoor staat op diverse terreinen.

Beeldkwaliteitsplan Inverdan (2003)
Dit plan geeft richtlijnen voor de beeldkwaliteit voor de verdere uitwerking van gebouwen en openbare ruimte in het plan Inverdan.
De richtlijnen zijn een kader voor ontwikkelaars, gemeente, architecten en andere ontwerpers. Zo blijven de samenhang, ambitie en uitgangspunten van het masterplan overeind en worden ze versterkt.
Het beeldkwaliteitsplan is daarnaast ook een inspiratiebron. Het geeft een indruk van de sfeer en de kwaliteiten van de Zaanstreek, die we op een hedendaagse manier tot uitdrukking willen laten komen in het nieuwe hart van Zaanstad. 


Publicaties uit de regio

Sprong over het IJ
Het wordt alsmaar drukker op en rond het IJ. Steeds meer reizigers uit  Amsterdam en daarbuiten nemen dagelijks de pont. Met ‘Sprong over het  IJ’ wil Amsterdam de oversteek structureel verbeteren. Niet met één  grote sprong, maar met meer sprongen vanaf verschillende plekken aan het  IJ.

Economisch Ruimtelijke verkenning_voor de noordelijke ZaanIJoevers
Om de transformatie van ZaanIJ in economische en ruimtelijke zin in goede banen te leiden, hebben de gemeenten Amsterdam en Zaanstad opdracht gegeven voor het opstellen van een economisch-ruimtelijke verkenning, als bouwstenen voor een ontwikkelstrategie voor het gebied. De verkenning bestaat uit een toekomstbeeld voor ZaanIJ in 2040, en de belangrijkste strategische stappen tot die tijd

Structuurvisie Amsterdam 2040
Hoe zien Amsterdam en zijn omgeving eruit in 2040? Die vraag wordt  beantwoord in de Structuurvisie Amsterdam 2040. Om zich als levendig en  krachtig centrum van de metropoolregio te handhaven moet de stad  economisch sterk blijven en duurzamer worden.

Transformatiestrategie Haven-Stad Amsterdam
In het verlengde van de Amsterdamse Structuurvisie uit 2011 schetst de Transformatiestrategie Haven-Stad het proces van  transformatie van de werkgebieden op de Westelijke IJ-oever naar gemengd  stedelijk gebied in de komende decennia.
Foto van een MAAKbijeenkomst in het Zaans MuseumEen MAAK-bijeenkomst in het Zaans Museum (2015)

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl