MAAK.Zaanstad Nieuws

Nieuwsoverzicht MAAK.Zaanstad

 

Ontwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk komt ter inzage

Gepubliceerd op 15 maart 2023
Afbeelding

Met het ontwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk wordt een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van de Pielkenrood Vaten fabriek op het voormalige Ardagh-terrein. Op deze plek in het centrum van Zaandijk komen 67 woningen, achter Brouwerij Hoop en de Zaandijkerkerk. Wethouder Wessel Breunesse: ‘De historie van Zaandijk speelt een belangrijke rol in de nieuwe wijk. Zo komt de herinnering aan bijvoorbeeld de smederij van Pielkenrood terug in de nieuwe gebouwen. Ook krijgen groen en water meer ruimte.’
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 30 maart tot en met 10 mei ter inzage. Mensen die in de omgeving van de locatie wonen of werken kunnen in deze periode hun zienswijze indienen.

Lees verder

Zaanstad onderzoekt drie locaties voor flexwoningen

Gepubliceerd op 1 maart 2023
Afbeelding

De woningnood in Zaanstad is hoog, maar plekken geschikt maken voor woningbouw kost tijd. Noodgedwongen blijven starters lang bij hun ouders wonen of is het vinden van een woning na een scheiding erg moeilijk. En vluchtelingen met een verblijfsstatus verblijven veel te lang in opvangcentra. Daarom zoekt de gemeente Zaanstad samen met woningcorporaties en het Rijk naar oplossingen. Een van de oplossingen is het bouwen van tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen genoemd. We onderzoeken nu waar deze woningen kunnen staan. Het gaat om drie locaties in Zaanstad.

Lees verder

Centrumplan Westerkoog weer een stap verder

Gepubliceerd op 20 februari 2023
Afbeelding

Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor Centrumplan Westerkoog vastgesteld. Met het Centrumplan Westerkoog krijgt het hart van Westerkoog (Koog aan de Zaan) een nieuwe impuls. In het plan zijn sociale- en middel-huurappartementen en vrije sector (koop)appartementen opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 1 maart 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Lees verder

Wat betekenen de regels over stikstof voor de bouwprojecten in Zaanstad?

Gepubliceerd op 8 februari 2023

Voor bouwprojecten gelden in Nederland regels over de uitstoot van stikstof. Het doel is om de hoeveelheid stikstof dat in de natuur terecht komt te beperken. Daarom is het nodig om voor het definitief vaststellen van bestemmingsplannen aanvullende stikstofberekeningen te doen. Dat doen we met een nieuwe rekenmethode.

Lees verder

Hoe waardeert u Oud Koog? Vul de vragenlijst in.

Gepubliceerd op 20 december 2022
Afbeelding

Oud Koog kent vele verschillende buurten, gebouwd in verschillende perioden. Daarom hebben ze elk een eigen identiteit. In deze enquête willen we u vragen wat Oud Koog volgens u bijzonder maakt en hoe u de wijk beleeft. Want wie kan dat beter vertellen dan de mensen die in de wijk wonen?

Lees verder

Bestemmingsplan noordelijk deel en Beeldkwaliteitsplan Hembrug naar gemeenteraad

Gepubliceerd op 22 september 2022
Afbeelding

Het college heeft het bestemmingsplan voor het noordelijk deel van het Hembrugterrein goedgekeurd. Wethouder Wessel Breunesse: In deze prachtige groene omgeving komen 950 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen. Met respect voor erfgoed en natuur. Minstens 20% van de woningen is sociale huur.’ De ondernemers en bewoners op en rondom het Hembrugterrein zijn bij de plannen betrokken. Op basis van een aantal reacties is het bestemmingsplan op een paar punten aangepast.

Lees verder

Mobiliteitsplan Hembrug: minder auto’s, meer fietsen en openbaar vervoer

Gepubliceerd op 15 juli 2022
Afbeelding

In de toekomst gaan meer mensen op de fiets, lopend of met het openbaar vervoer naar het Hembrugterrein in plaats van met de auto. Dat is een van de ambities in het Mobiliteitsplan Hembrug. Dit is in lijn met het Zaans Mobiliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft 12 juli ingestemd met het Mobiliteitsplan Hembrug. Hiermee legt het college het plan voor aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.

Lees verder

Nieuwe mijlpaal in ontwikkeling Hembrugterrein

Gepubliceerd op 1 april 2022
Afbeelding

Het college van de gemeente Zaanstad heeft groen licht gegeven voor het verder in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel van Hembrug én het Beeldkwaliteitsplan Hembrug. De ontwikkelcombinatie ABC Planontwikkeling, LIFE Europe en Ten Brinke (tezamen Hembrug Zaandam BV) heeft samen met haar adviseurs en gemeente Zaanstad intensief gewerkt aan deze plannen.

Lees verder

Nieuw kwaliteitskader Hembrugterrein

Gepubliceerd op 14 maart 2022
Afbeelding

Zaanstad wil het Hembrugterrein verder ontwikkelen tot een gemengd gebied voor wonen, bedrijvigheid, kunst en cultuur, natuur en evenementen. Hiervoor is een nieuw kwaliteitskader opgesteld. Afgelopen 8 maart heeft het college het Stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel vastgesteld. De komende periode gaan er meer plannen uit het Masterplan in procedure. Zoals het Ontwerp bestemmingsplan noordelijk deel, het Mobiliteitsplan Hembrug en het Beeldkwaliteitsplan Hembrug.

Lees verder

Eerste paal voor Bannehoven de grond in

Gepubliceerd op 12 maart 2022

Onder toeziend oog van genodigden, slaat wethouder Wessel Breunesse samen met de ontwikkelaar BPD-T&G en woningcorporatie Parteon de eerste paal: Een mooie mijlpaal voor 153 nieuwe, energieneutrale woningen en appartementen in een klimaatbestendige wijk.

Lees verder

Presentatie nieuwbouwplannen Langepad

Gepubliceerd op 3 maart 2022
Afbeelding

MAAK-midden: In november 2020 heeft Blue Banner in samenwerking met Bouwbedrijf Kuin de Ardagh locatie uit een competitie verworven. De voormalige fabriek wordt getransformeerd naar een woningbouwlocatie. Het plan 'Langepad' bevat circa 60 - 76 grondgebonden woningen.

Lees verder

Aanvraag Erfgoeddeal voor Hemmes

Gepubliceerd op 15 februari 2022
Afbeelding

Update 15 februari: erfgoeddeal toegekend voor Molenaarserf op de Hemmes
Gemeente Zaanstad ontvangt €721.000 van het Programma Erfgoed Deal voor de plannen op de Hemmes. Wethouder Wessel Breunesse: 'Dit is fantastisch nieuws. Samen met de Hemmesgroep en Hemmes Alliantie kunnen we nu echt aan de slag met het ontwikkelen van de Hemmes!'  

Lees verder

College legt toekomstvisie Hembrugbos voor aan gemeenteraad

Gepubliceerd op 11 februari 2022
Afbeelding

Decennialang was het Hembrugterrein een plek waar men wapens, patronen en munitie maakte. Hier ontstond een uitgestrekt bosgebied: het Hembrugbos. In dit bos werden munitie en explosieven getest en opgeslagen. Samen met Zaanse bewoners maakten we een toekomstvisie voor het bos. Deze visie legt het college nu voor aan de gemeenteraad.

Lees verder

Aanvraag Woningbouwimpuls voor Hembrugterrein en Zaandam Oost

Gepubliceerd op 10 september 2021
Afbeelding

Zaanstad dient ook opnieuw een aanvraag in voor de Woningbouwimpuls van het Rijk. Het gaat om een bijdrage van ruim € 12 miljoen euro. Dit is voor de bouw van 2.422 extra woningen in Zaandam Zuid/Hembrugterrein en Zaandam Oost/Achtersluispolder. Eerder kreeg Zaanstad uit de Woningbouwimpuls een bijdrage voor de Kogerveldwijk, Zaandam Centrum en Zaanstad Noord. Wethouder Songül Mutluer: ‘Deze bijdrage helpt onze woningbouw te versnellen. In Zaandam Zuid willen we 698 extra woningen bouwen en in Zaandam Oost 1.724.’ Naar verwachting neemt het Rijk voor eind 2021 een besluit.

Lees verder

Nieuwe stap voor het Hembrugterrein: Een Masterplan Hembrug

Gepubliceerd op 26 maart 2021
Afbeelding

In het nieuwe Masterplan Hembrug stippelen gemeente Zaanstad en eigenaar van het gebied Hembrug Zaandam B.V. (HBZ) een nieuwe koers uit voor het Hembrugterrein. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Daarin spelen naast nieuwbouw ook het landschap, groen, natuur, water, de bestaande gebouwen, de ondernemers op het terrein en duurzaamheid een belangrijke rol. Van de geplande maximaal 120.000 vierkante meter woningen, moet minimaal 20 procent een sociale huurwoning zijn.'

Lees verder

Groen licht voor ontwikkeling Enclave op Hembrugterrein

Gepubliceerd op 18 september 2020
Afbeelding

Tientallen jaren na de laatste ontploffing in het plofbos heeft een groep enthousiaste creatieve ondernemers de handen ineen geslagen. Zij willen de Enclave op het Hembrugterrein in Zaandam nieuw leven in blazen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunningen afgegeven om dit mogelijk te maken.

Lees verder

Bos Hembrug overgedragen aan gemeente Zaanstad en ontwikkelcombinatie ABC–L.I.F.E.

Gepubliceerd op 4 november 2019
Afbeelding

Op 30 oktober heeft het Rijksvastgoedbedrijf het bos op het Hembrugterrein overgedragen aan de gemeente Zaanstad. De monumenten en bouwwerken in het bos zijn door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan de ontwikkelcombinatie ABC en L.I.F.E (tezamen Hembrug Zaandam BV.)

Lees verder

Hembrugterrein Zaandam verkocht

Gepubliceerd op 8 januari 2018
Afbeelding

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het Hembrugterrein in Zaandam voor 41 miljoen euro aan ABC Planontwikkeling BV. De projectontwikkelaar bracht het hoogste bod uit. Op het terrein komen ongeveer 1.000 woningen, zowel huur als koop. Daarnaast komen er bedrijven, winkels en kantoren, die goed zijn voor zo’n 650 arbeidsplaatsen. Het is de bedoeling dat het bestaande bos naar de gemeente Zaanstad gaat en op termijn toegankelijk is voor het publiek.

Lees verder

Edzo Bindels nieuwe supervisor gebiedsontwikkeling Zaandam-Centrum


11 januari 2021
Edzo Bindels (1969) is de nieuwe supervisor van de ontwikkeling in het centrumgebied van Zaandam (MAAK.Centrum). De opvolger van Sjoerd Soeters is stedenbouwkundig ontwerper en directeur van internationaal ontwerpbureau West 8. Daarnaast werkt Bindels als architectonisch supervisor en ontwerper van landschappen en openbare ruimtes. Hij heeft zich de laatste jaren beziggehouden met stedelijke transformatieopgaven in Nederland en wereldwijd.

Lees verder

foto van Edzo BindelsPortretfoto van Edzo Bindels door fotograaf Thijs ter Hart

Zaanstad krijgt impuls van € 20,5 miljoen van het Rijk voor versnelling woningbouw


10 september 2020
Het college van Zaanstad is trots en dankbaar voor een forse financiële bijdrage vanuit de woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door het hele land zijn er 27 toegekende projecten, waarvan twee in de gemeente Zaanstad: Kogerveldwijk (1.733 woningen) en Zaandam-Centrum (4.274 woningen). Om deze woningen versneld te kunnen realiseren, krijgt Zaanstad van het Rijk een bijdrage van € 20,5 miljoen.

Lees meer

Houthavenkade een project in Zaandam-CentrumEen van de projecten in Zaandam-Centrum is Houthavenkade

Bijna 6.000 woningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum in de planning


6 juli 2020
Het college heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk. Het gaat om een bijdrage van € 26,5 miljoen uit de Woningbouwimpuls-regeling. Het geld is nodig voor de bouw 6.000 nieuwbouwwoningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum. Daarnaast wil het college investeren in maatregelen om de stikstof terug te dringen. Dit om nóg meer bouwprojecten uit te voeren. In het najaar wordt bekend of het ministerie de aanvraag toekent. 

Lees meer


luchtfoto van ZaandamLuchtfoto van Zaandam

Plannen voor 750 nieuwe woningen in Hofwijk Noord

15 december 2019
De gemeenteraad van Zaanstad wil dat het bedrijventerrein Hofwijk Noord de komende jaren verandert in een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. De eerste stap daarvoor is gezet. De raad heeft op 12 december een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld.

Lees verder

luchtfoto Hofwijk Noord

 Gemeente neemt afscheid van ‘bedenker’ Zaanse binnenstad


‘Sjoerd Soeters gaf Zaandam kleur en smoel’  


7 december 2019
Na zo’n twintig jaar neemt de gemeente afscheid van architect Sjoerd Soeters. Soeters begon in 2000 als ‘masterplanner’ van stadsvernieuwing Inverdan. Dat leverde een compleet vernieuwd stadscentrum op. Sinds 2003 was hij supervisor in het centrumgebied van Zaandam. Dit blijft hij tot april 2020. Zaanstad gaat op zoek naar een opvolger.

Lees meer

Portretfoto van architect Sjoerd SoetersSjoerd Soeters

Groen licht voor woningen Noordeinde en bassischool De Toermalijn

18 november 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestemmingsplannen Noordeinde Wormerveer en basisschool de Toermalijn vastgesteld. Er komen ongeveer 100 nieuwe woningen, waarvan ruim 30% sociale huur.

Lees verder

illustratie De Toermalijn

Zaanstad wil nieuwe verdeling subsidie funderingsonderzoek

23 oktober 2019
Woningeigenaren maken steeds minder gebruik van de subsidie voor funderingsonderzoek. Zaanstad past deze subsidie aan. Hiermee kunnen de eigenaren subsidie kiezen voor onderzoek óf subsidie voor maatregelen die horen bij funderingsherstel.  Met deze keuze wil de gemeente woningeigenaren. die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering, helpen om de fundering te herstellen in plaats van te onderzoeken. De gemeenteraad neemt over dit voorstel in december een besluit.

Lees meer

foto aanleg fundering met betonvlechtwerk

Analyse MAAK.Noord af, nu door met het toekomstbeeld

17 oktober 2019
De analysefase heeft zes speerpunten opgeleverd die als input dienen voor het toekomstbeeld: bereikbaarheid, nieuwbouw, maatschappelijke kracht, duurzaamheid, bedrijventerreinen en toerisme. Voor elk speerpunt liggen lastige dilemma’s op tafel. Over bereikbaarheid bijvoorbeeld: de verkeersdruk is in Zaanstad Noord is nu al nu fors. Hoe kan de gemeente bijdragen om de bereikbaarheid op peil te houden, ook als Zaanstad Noord nog verder groeit? Wat kunnen en willen andere partijen daarin betekenen? En wat kunnen en willen de bewoners zelf doen?

Bekijk hier de filmpjes met de dilemma's 

kaart met gebied MAAK.Noord

MAAK tijdens Zaanse Vastgoeddag 

26 juni 2019
Speciaal voor ontwikkelaars, corporaties, architecten, makelaars en beleggers is woensdag 26 juni de Zaanse Vastgoeddag, georganiseerd door Vastgoedjournaal.nl. Wethouder Wonen en Bouwen Songül Mutluer was een van de sprekers. Zij vertelde ruim 100 aanwezigen over de kansen voor bouwen in Zaanstad.

Lees meer

Foto van Songül tijdens haar speech

Wat maakt MAAK.Zaanstad de moeite waard voor Gerrie Ruijsink?

5 juni 2019
Gerrie Ruijsink is als programmamanager MAAK.Midden verantwoordelijk voor het organiseren van de projecten in Zaanstad Midden, het gebied aan weerszijden van de Zaan, tussen de Vincent van Goghweg en de Engewormer. Waar werkt zij aan en wat ziet zij voor kansen in het gebied?

Lees het interview met Gerrie Ruijsink

portretfoto Gerrie Ruijsink

Twee toekomstbeelden voor Zaanstad door gemeenteraad vastgesteld 

29 mei 2019
De komende 20 jaar gaat Zaanstad veranderen in een nog fijnere plek om te wonen, werken, spelen en sporten. Hoe het er dan uit moet komen te zien in de Kogerveldwijk en in het centrum van Zaandam aan de oostzijde van de Zaan, staat in de twee gebiedsperspectieven die op 28 mei door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Lees meer

De Tijdgeest: 306 nieuwe woningen aan de Ebbehout

18 april 2019
Aan de Ebbehout in Zaans Hout komen 306 vrije sector huurwoningen. Dit gebouw, De Tijdgeest, is maximaal negen lagen hoog. Om hiervoor ruimte te maken, wordt het voormalige kantoor van Achmea gesloopt. De woningen bevinden zich voor 75 procent in het middeldure segment en voor 25 procent in het hogere segment. Onder de Tijdgeest komt een ondergrondse parkeergarage.

Lees meer

Bouwers van de Toekomst en Eigenwijs Wonen

12 april 2019
De  stad verandert. Steeds meer mensen willen in Zaanstad wonen, maar de ruimte is beperkt. Met Bouwers van de Toekomst en Eigenwijs Wonen zijn het de kinderen die bepalen hoe de stad eruit gaat zien. Benieuwd?

Lees meer

600 nieuwe woningen met de Zaanse Helden                  

28 maart 2019
De Zaanse Helden omvat circa 600  koop- en huurwoningen vlakbij het stadscentrum, waarvan 161 sociale huurwoningen. De appartementen variëren van circa 45 tot 115 m². Namens de gemeente ondertekenden de wethouders Krieger en Mutluer een overeenkomst voor de bouw van dit project aan het Mahoniehout op de Vrodest-locatie. Naar verwachting kan de bouw in 2020 beginnen.

Lees meer

700 woningen aan Houthavenkade

22 maart 2019
Aan de Houthavenkade in Zaandam wordt er met Porten Development gesproken om 700 woningen te bouwen. Het woonprogramma zal bestaan uit 30% sociale huur (maximaal € 720,42 per maand), 20% middendure woningen (maximaal € 971,- per maand) en 50% van de woningen in de vrije sector.

Lees meer

Toekomstbeeld Centrum Oost voorgelegd aan gemeenteraad

8 maart 2019
Het oostelijk deel van het centrum van Zaandam gaat de komende 20 jaar veranderen in een aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers. Hoe dat vernieuwde deel van het centrum er uit moet komen te zien staat in het ‘Perspectief Centrum Oost’. Deze heeft het college aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Lees meer


Aan de slag om Behouden Haven in Zaandam te verbeteren

24 januari 2019
Het college van de gemeente Zaanstad wil aan de slag om de Behouden Haven en de directe omgeving daarvan aantrekkelijk te maken. De plek heeft nu niet de uitstraling van een aantrekkelijk woongebied en dat terwijl het een heel centrale ligging heeft. De gemeente ziet kansen om een aantal ontwikkelingen in de buurt tegelijkertijd op te pakken en daarmee de leefbaarheid van dit gebied in het centrum van Zaandam flink te vergroten. Op maandag 11 februari vindt een eerste gesprek hierover met de buurt plaats. Het college bespreekt het voorstel ook nog met de gemeenteraad.

Lees meer

Inrichtingsplan nieuwe woonbuurt Bannehoven gepresenteerd door klankbordgroep

22 januari 2019
‘De Bannehoven is een nieuwbouwproject dat staat voor de ambities van dit college’. Dat zei wethouder Songül Mutluer (Bouwen en Wonen) dinsdagavond bij de presentatie van het inrichtingsplan van de nieuwe woonbuurt in Zaandijk. ‘Het is een project waar alles samenkomt wat we willen: veel woningen, klein en groot, koop én huur. Dertig procent sociale huurwoningen. Woningen voor jongeren, startende gezinnen en senioren én ruimte voor nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen. En een prachtige ingerichte openbare ruimte die een verrijking wordt voor heel Rooswijk.’

Lees meer

Nieuwbouw sociale huurwoningen Zaanstad versnellen

13 december 2018
De gemeente Zaanstad gaat bij nieuwbouwlocaties projectontwikkelaars vooraf meegeven hoeveel sociale huurwoningen er moeten komen. Zaanse woningcorporaties gaan zich op hun beurt actief inzetten om zelf locaties te verwerven. Met deze twee belangrijke afspraken moet  de woningbouwproductie worden versneld. Ze zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2019 die de gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties op 13 december hebben ondertekend. Deze afspraken maken de raamovereenkomst 2016-2020 voor het komende jaar concreet.

Lees meer

Denk mee, bouw mee, maak mee

20 november 2018
Hoe ziet het Zaanstad van de toekomst er uit? Zijn er glijbanen, zelfrijdende auto's of tiny houses? Hoe gaat de stad in 2040 om met duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid? Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de stedenbouwkundige uitdagingen van de gemeente of zelf bij de gemeente aan de slag wil, is er een inspiratiemiddag op 19 januari.

Meer over het inspiratie-evenement

foto dame en heer bouwproject

Gebiedsontwikkelaar AM helpt gemeente Zaanstad bij stadmaken in Kogerveldwijk

25 oktober 2018
De Zaanse Kogerveldwijk kent een bijzondere mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden. Het is een gebied dat veel potentie heeft, maar ook veel versnipperd grondeigendom en onderlinge afhankelijkheden om gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. De gemeente gaat daarom samenwerken met AM, een gebiedsontwikkelaar met veel ervaring voor zulke complexe gebiedsontwikkeling.

Lees verder

MAAK.weken in Kogerveldwijk vanaf 29 oktober

21 oktober 2018
Hoe ziet de Kogerveldwijk eruit in 2040?  Na een analyse van alle kansen voor de wijk, die we met vele bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk hebben gemaakt, is het tijd om samen naar de toekomst te kijken. Dat doen we tijdens de MAAK.weken. Twee weken lang komen in verschillende MAAK.sessies de zeven agendapunten voor 2040 aan bod.

Lees meer

Verslag 'Zicht op Zaanstad'

16 oktober 2018
Tijdens het werkatelier ‘Zicht op Zaanstad’ op 8 maart 2018 hebben professionals nagedacht over mogelijke invullingen van de woningbouw ambities van MAAK.Zaanstad. In tien werkateliers kwamen onder andere vragen over de identiteit van de stad, passende architectuur en het behouden van erfgoed, voorbij.

Lees verder

Extra inloopmomenten ingelast voor het gebiedsperspectief 2040

4 september 2018
Van 19 juli tot en met 27 juli kon u uw reactie geven op het concept gebiedsperspectief van MAAKgebied Centrum Oost. Hierin staat beschreven hoe het gebied er in 2040 uitziet. Mensen gaven aan dat ze die periode te kort vonden en te dicht op de zomervakantie. Daarom heeft het projectteam besloten om na de zomer nog eens gelegenheid te geven om te reageren op het perspectief. We laten dan meteen zien wat er met de reacties die we al kregen, is gedaan. En hoe het perspectief er inmiddels uitziet, want er is natuurlijk wel aan verder gewerkt.

Tijdens de vorige inloopmomenten konden bezoekers rode stickers plakken met hun zorgen er op, en groene stickers voor onderdelen in het perspectief waar ze enthousiast over waren 

Toekomstbeeld van het Zaanse centrum in 2040

24 juli 2018
De afgelopen week konden inwoners en ondernemers advies geven over het toekomstbeeld dat is gemaakt voor het oostelijk deel van het centrum van Zaandam. Maandagmiddag ging wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram ook een kijkje nemen. Tot vrijdag 27 juli kan iedereen nog online advies geven op het gebiedsperspectief 2040.

Lees meer

Woningen op voormalige Nuon-locatie

23 juli 2018
Op het voormalig gasfabriekterrein aan de Westzijde 270-276 in Zaandam (voormalige Nuon-locatie) komen 124 woningen. Dat zijn de plannen van de eigenaar van het terrein. Het terrein ligt al langere tijd braak. Om woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is nu klaar. De woningen worden allemaal gasloos. In de omgeving van het voormalig gasfabriekterrein staan relatief veel sociale huurwoningen. Met de plannen op het terrein komen daar koopwoningen in het midden- en hogere segment bij.

Lees meer

Intentieovereenkomst voor eerste 100 woningen Hembrugterrein getekend

Hoe ziet Centrum Oost er in 2040 uit? Geef uw mening tijdens de inloopbijeenkomst

10 juli 2018
Vanaf 19 juli kunt u uw mening geven over het concept gebiedsperspectief van Centrum Oost. Hierin staat aan de hand van negen gebieden en thema's beschreven hoe het gebied er in 2040 uitziet. Hoe groen is het? Waar zijn de auto’s en fietsers? Worden er evenementen georganiseerd? Hoe is wonen gemixt met detailhandel? U kunt uw mening geven tijdens één van de inloopmomenten of op praatmee.zaanstad.nl.

Lees meer

Gert Grandiek is een trotse Zaankanter. En daarnaast MAAK.manager met een droom

12 juni 2018
De toekomst van Zaanstad, met haar unieke kwaliteiten, rijke geschiedenis en prachtige kansen voor de toekomst, maken we samen. MAAK.Zaanstad is het initiatief dat vier gebieden in de gemeente wil laten groeien en bloeien met als doel een positief effect op de gehele stad. Door samen met bewoners, organisaties en bedrijven in gesprek te gaan, willen we deze vier gebieden, ieder rijk aan historie, een positieve impuls geven. MAAK.manager Gert Grandiek vertelt over zijn droom voor Zaanstad. 

Lees verder

Expeditie raadsleden Achtersluispolder en Centrum Oost

28 mei 2018
Afgelopen vrijdag 25 mei is MAAK.Zaanstad op expeditie geweest met de gemeenteraad. Op deze zonovergoten middag voeren ambtenaren en raadsleden over de Zaan langs het Hembrugterrein en Pakhuis de Vrede naar de Achtersluispolder. Daar ontmoetten ze ondernemers en spraken over de transformatie van dat gebied. Vervolgens bracht een bus de groep via Poelenburg naar Centrum Oost, waarbij onderweg aandacht was voor de verbinding tussen de Achtersluispolder en Zaandam Zuid en de maatschappelijke uitdagingen in de wijken.

In Centrum Oost bezochten ze het nieuwe MAAK.pand aan de Peperstraat 134A en maakten ze een buurtwandeling, waarbij ook enkele bewoners en ondernemers korte presentaties gaven over hun buurt. De wandeling ging onder meer langs de Jan Sijbrandsteeg, de Burcht en het plantsoen, de Zuiddijk en de Touwslagersstraat.

In juni en juli zijn er ook nog expedities naar MAAK.Noord en MAAK.Midden, samen met wijkmanagement.

Gemeente en Verkade maken afspraken Verkadebuurt definitief

25 mei 2018                                                                                                                                                                                                                          De afspraken tussen gemeente Zaanstad en Koninklijke Verkade over de realisatie van de Verkadebuurt in Zaandam zijn definitief. Namens gemeente Zaanstad zette wethouder Addy Verschuren zijn handtekening op vrijdag 25 mei onder de overeenkomst. Directeur Koen Regout tekende de overeenkomst namens Koninklijke Verkade. Met de afspraken zijn de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek. Dat verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 woningen.

Lees verder

MAAK.Noord: terrassen aan de Zaan

8 mei 2018
Langs de Zaan, aan de Zaanweg in Wormerveer, krijgen ondernemers de mogelijkheid om terrassen te realiseren. Dit verhoogt de kwaliteit van het gebied. Met het vaststellen van de bestuursopdracht ‘parkeren en verblijven in Wormerveer’ is eind 2017 al besloten voor een periode van twee jaar terrassen aan de Zaan mogelijk te maken. Voorwaarde voor een geslaagd experiment is wel dat op het gedeelte van de Zaanweg tussen Stationsstraat en Marktstraat geschikter wordt gemaakt om veilig over te kunnen oversteken. Daarom wordt, voor de bereikbaarheid van de terrassen, dit gedeelte van de Zaanweg als 30 kilometerzone ingericht. Hiervoor zullen in mei 2018 maatregelen worden genomen.

Met de pilot doet de gemeente belangrijke ervaring op met gebruik van de Zaanweg als 30 km zone en veilige oversteekbaarheid.

Lees verder in Nieuws uit B&W

Bouwen in Zaanstad: best ingewikkeld

30 april 2018
De druk op de Amsterdamse woningmarkt heeft ook voor de bouwopgave van de randgemeenten gevolgen. In Zaanstad moeten door transformatie en binnenstedelijke verdichting tien- tot twintigduizend extra woningen worden gebouwd. Stedenbouwkundige Frits Palmboom moet de schakel zijn tussen ontwikkeldruk en stadsaanzicht. Deel 2 in een serie over bouwen onder de rook van Amsterdam. “Zaanstad heeft een geschiedenis van pragmatisch produceren. Maar daar maak je niet automatisch een mooie stad van.” 

Lees het hele interview bij Cobouw 

Filmpje Achtersluispolder

25 april 2018
Bouw Woon Leef van AT5 maakte een item over de ontwikkelingen in de Achtersluispolder. Hierin hoor je Benecke en Arnoud Beens over de kansen en bedreigingen van de transformatieplannen. 


Subsidie voor plan Zaandijkerkerk

27 maart 2018
De gemeente verleent een subsidie van € 35.000 voor de woningen voor het gebied rond de Zaandijkerkerk. Dat heeft het college van B&W besloten. De gemeente wil op deze plek graag  ruimte voor bedrijvigheid en wonen, met een hoge kwaliteit van de openbare ruimte. Zonder een financiële bijdrage is dat niet haalbaar. In het plan HOOP wordt onder meer  een 17e eeuws monument herbouwd langs het historische lint van Zaandijk.

Eind mei 2017 is de Zaandijkerkerk officieel in gebruik genomen. Een paar jaar geleden waren er nog plannen om de kerk te slopen. De Zaandijkerkerk is nu een bijzonder woongebouw voor jongeren met autistische beperkingen. De toren is open voor publiek en geeft een prachtig uitzicht op de Zaanse Schans. Daarmee richt de kerk zich ook op toeristische bezoekers van Zaanstad. Net als de eerder geopende brouwerij met proeflokaal, naast de kerk.

De herontwikkeling van de kerk is mogelijk gemaakt door een bijzondere samenwerking van eigenaar Stadsherstel Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en zorginstelling Heeren van Zorg.

Zaankanters geven aan: we willen modern, maar wel Zaans

26 maart 2018
Met Inverdan heeft het stadshart van Zaandam een enorme transformatie ondergaan. De energie die is ingezet wil de gemeente doorzetten in andere delen van de stad. Hoe houden we Zaanstad onderscheidend en behouden en versterken we de kwaliteit van de stad? Over deze vraag is een bewonersenquête gehouden tussen 15 januari en 7 februari 2018. 1610 Zaankanters gaven daarbij aan hoe zij denken over de Zaanse architectuur, straten en landschappen. Aan de hand van foto’s konden Zaankanters aangeven wat zij passend vinden in Zaanstad. Het resultaat inspireert zowel bewoners als gemeente, architecten en andere experts over hoe en wat gebouwd wordt in Zaanstad.

Lees verder

Gemeente en provincie Noord-Holland werken samen aan gebied Zaanstad-Midden

22 maart 2018
De gemeente Zaanstad heeft op 12 maart samen met de provincie Noord-Holland een aantal ambities benoemd waarop ze zich de komende vier jaar samen willen richten voor het gebied Zaanstad-Midden. De getekende samenwerkingsagenda is sluit aan op de gebiedsopgave waar de gemeente met MAAK.Zaanstad al op inzet.

Provincie en gemeente hebben vijf ambities benoemd voor het Zaanstad-Midden:

  • Binnenstedelijk bouwen met behoud van natuur en landschap buiten de stad
  • Ontwikkelen OV-knooppunten
  • Verbeteren bereikbaarheid
  • Bijdragen aan een aantrekkelijke en duurzame omgeving
  • Samenwerking op het gebied van data

Vervolg

Wethouder Dennis Straat: 'Het intensiveren van de samenwerking en het meer opgavegericht werken helpt ons in de verdere ontwikkeling van Zaanstad-Midden. Het gebied is onder de noemer MAAK.Zaanstad volop in beweging en dat vraagt betrokkenheid. We zetten ons gezamenlijk in om van de samenwerking een succes te maken.' Een jaar na vaststelling van de samenwerkingsagenda worden het proces en de resultaten geëvalueerd.

Lees het persbericht

Presentatie analyse Achtersluispolder tijdens Zaanstad Beraad

Aanstelling nieuwe supervisor voor MAAK.gebied Zuid

8 februari 2018
Donderdagavond 8 februari presenteerden de gemeente Zaanstad en KCAP Architects & Planners de ruimtelijke analyse voor de Achtersluispolder tijdens een omgevingscarré aan de raadsleden. Het gaat om een verkenning van dit veelzijdige gebied waarbij ook aandacht is besteed aan de keuzes die in het vervolg gemaakt moeten worden. 

De analyse is met inbreng van betrokken ondernemers en partijen opgesteld. Ook in de vervolgstappen blijven belanghebbenden betrokken. De Achtersluispolder, een bedrijventerrein in Zaanstad Zuid, is een bekend scharnierpunt tussen Zaanstad en Amsterdam.

Per 5 februari is Ruurd Gietema van KCAP aangesteld als supervisor voor de ontwikkeling van MAAK.gebied Zuid. Dit betekent dat hij de komende periode een rol gaat spelen in het opstellen van het perspectief, sturing op kwaliteit en het verder brengen van bouwinitiatieven.

Lees verder

Luchtfoto AchtersluispolderLuchtfoto Achtersluispolder

In gesprek over MAAK.Zaanstad: interview Marie-Louise Sanders

5 februari 2018
Zaanstad. Een stad met een unieke samenstelling, een bijzondere geschiedenis en prachtige kansen voor de toekomst. Die toekomst maken we samen. MAAK.Zaanstad is het initiatief dat een viertal gebieden in de gemeente wil laten groeien en bloeien. Door samen met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan, bekijken we hoe we deze vier gebieden, ieder rijk aan  historie, een positieve impuls kunnen geven. We spraken met programmamanager Marie-Louise Sanders over de MAAK.Zaanstad-gebieden Midden en Noord.