MAAK.Zaanstad Nieuws

Nieuwsoverzicht MAAK.Zaanstad

Gebiedsontwikkelaar AM helpt gemeente Zaanstad bij stadmaken in Kogerveldwijk

De Zaanse Kogerveldwijk kent een bijzondere mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden. Het is een gebied dat veel potentie heeft, maar ook veel versnipperd grondeigendom en onderlinge afhankelijkheden om gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. De gemeente gaat daarom samenwerken met AM, een gebiedsontwikkelaar met veel ervaring voor zulke complexe gebiedsontwikkeling.

Lees verder

Verslag 'Zicht op Zaanstad'

16 oktober 2018
Tijdens het werkatelier ‘Zicht op Zaanstad’ op 8 maart 2018 hebben professionals nagedacht over mogelijke invullingen van de woningbouw ambities van MAAK.Zaanstad. In tien werkateliers kwamen onder andere vragen over de identiteit van de stad, passende architectuur en het behouden van erfgoed, voorbij.

Lees verder

Toekomstbeeld van het Zaanse centrum in 2040

24 juli 2018
De afgelopen week konden inwoners en ondernemers advies geven over het toekomstbeeld dat is gemaakt voor het oostelijk deel van het centrum van Zaandam. Maandagmiddag ging wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram ook een kijkje nemen. Tot vrijdag 27 juli kan iedereen nog online advies geven op het gebiedsperspectief 2040.

Lees meer

Woningen op voormalige Nuon-locatie

23 juli 2018
Op het voormalig gasfabriekterrein aan de Westzijde 270-276 in Zaandam (voormalige Nuon-locatie) komen 124 woningen. Dat zijn de plannen van de eigenaar van het terrein. Het terrein ligt al langere tijd braak. Om woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is nu klaar. De woningen worden allemaal gasloos. In de omgeving van het voormalig gasfabriekterrein staan relatief veel sociale huurwoningen. Met de plannen op het terrein komen daar koopwoningen in het midden- en hogere segment bij.

Lees meer

Gert Grandiek is een trotse Zaankanter. En daarnaast MAAK.manager met een droom

12 juni 2018
De toekomst van Zaanstad, met haar unieke kwaliteiten, rijke geschiedenis en prachtige kansen voor de toekomst, maken we samen. MAAK.Zaanstad is het initiatief dat vierl gebieden in de gemeente wil laten groeien en bloeien met als doel een positief effect op de gehele stad. Door samen met bewoners, organisaties en bedrijven in gesprek te gaan, willen we deze vier gebieden, ieder rijk aan historie, een positieve impuls geven. MAAK.manager Gert Grandiek vertelt over zijn droom voor Zaanstad. 

Lees verder

Expeditie raadsleden Achtersluispolder en Centrum Oost

28 mei 2018
Afgelopen vrijdag 25 mei is MAAK.Zaanstad op expeditie geweest met de gemeenteraad. Op deze zonovergoten middag voeren ambtenaren en raadsleden over de Zaan langs het Hembrugterrein en Pakhuis de Vrede naar de Achtersluispolder. Daar ontmoetten ze ondernemers en spraken over de transformatie van dat gebied. Vervolgens bracht een bus de groep via Poelenburg naar Centrum Oost, waarbij onderweg aandacht was voor de verbinding tussen de Achtersluispolder en Zaandam Zuid en de maatschappelijke uitdagingen in de wijken.

In Centrum Oost bezochten ze het nieuwe MAAK.pand aan de Peperstraat 134A en maakten ze een buurtwandeling, waarbij ook enkele bewoners en ondernemers korte presentaties gaven over hun buurt. De wandeling ging onder meer langs de Jan Sijbrandsteeg, de Burcht en het plantsoen, de Zuiddijk en de Touwslagersstraat.

In juni en juli zijn er ook nog expedities naar MAAK.Noord en MAAK.Midden, samen met wijkmanagement.

Gemeente en Verkade maken afspraken Verkadebuurt definitief

25 mei 2018                                                                                                                                                                                                                          De afspraken tussen gemeente Zaanstad en Koninklijke Verkade over de realisatie van de Verkadebuurt in Zaandam zijn definitief. Namens gemeente Zaanstad zette wethouder Addy Verschuren zijn handtekening op vrijdag 25 mei onder de overeenkomst. Directeur Koen Regout tekende de overeenkomst namens Koninklijke Verkade. Met de afspraken zijn de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek. Dat verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 woningen.

Lees verder

MAAK.Noord: terrassen aan de Zaan

8 mei 2018
Langs de Zaan, aan de Zaanweg in Wormerveer, krijgen ondernemers de mogelijkheid om terrassen te realiseren. Dit verhoogt de kwaliteit van het gebied. Met het vaststellen van de bestuursopdracht ‘parkeren en verblijven in Wormerveer’ is eind 2017 al besloten voor een periode van twee jaar terrassen aan de Zaan mogelijk te maken. Voorwaarde voor een geslaagd experiment is wel dat op het gedeelte van de Zaanweg tussen Stationsstraat en Marktstraat geschikter wordt gemaakt om veilig over te kunnen oversteken. Daarom wordt, voor de bereikbaarheid van de terrassen, dit gedeelte van de Zaanweg als 30 kilometerzone ingericht. Hiervoor zullen in mei 2018 maatregelen worden genomen.

Met de pilot doet de gemeente belangrijke ervaring op met gebruik van de Zaanweg als 30 km zone en veilige oversteekbaarheid.

Lees verder in Nieuws uit B&W

Bouwen in Zaanstad: best ingewikkeld

30 april 2018
De druk op de Amsterdamse woningmarkt heeft ook voor de bouwopgave van de randgemeenten gevolgen. In Zaanstad moeten door transformatie en binnenstedelijke verdichting tien- tot twintigduizend extra woningen worden gebouwd. Stedenbouwkundige Frits Palmboom moet de schakel zijn tussen ontwikkeldruk en stadsaanzicht. Deel 2 in een serie over bouwen onder de rook van Amsterdam. “Zaanstad heeft een geschiedenis van pragmatisch produceren. Maar daar maak je niet automatisch een mooie stad van.” 

Lees het hele interview bij Cobouw 

Filmpje Achtersluispolder

25 april 2018
Bouw Woon Leef van AT5 maakte een item over de ontwikkelingen in de Achtersluispolder. Hierin hoor je Benecke en Arnoud Beens over de kansen en bedreigingen van de transformatieplannen. 


Subsidie voor plan Zaandijkerkerk

27 maart 2018
De gemeente verleent een subsidie van € 35.000 voor de woningen voor het gebied rond de Zaandijkerkerk. Dat heeft het college van B&W besloten. De gemeente wil op deze plek graag  ruimte voor bedrijvigheid en wonen, met een hoge kwaliteit van de openbare ruimte. Zonder een financiële bijdrage is dat niet haalbaar. In het plan HOOP wordt onder meer  een 17e eeuws monument herbouwd langs het historische lint van Zaandijk.

Eind mei 2017 is de Zaandijkerkerk officieel in gebruik genomen. Een paar jaar geleden waren er nog plannen om de kerk te slopen. De Zaandijkerkerk is nu een bijzonder woongebouw voor jongeren met autistische beperkingen. De toren is open voor publiek en geeft een prachtig uitzicht op de Zaanse Schans. Daarmee richt de kerk zich ook op toeristische bezoekers van Zaanstad. Net als de eerder geopende brouwerij met proeflokaal, naast de kerk.

De herontwikkeling van de kerk is mogelijk gemaakt door een bijzondere samenwerking van eigenaar Stadsherstel Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en zorginstelling Heeren van Zorg.

Zaankanters geven aan: we willen modern, maar wel Zaans

26 maart 2018
Met Inverdan heeft het stadshart van Zaandam een enorme transformatie ondergaan. De energie die is ingezet wil de gemeente doorzetten in andere delen van de stad. Hoe houden we Zaanstad onderscheidend en behouden en versterken we de kwaliteit van de stad? Over deze vraag is een bewonersenquête gehouden tussen 15 januari en 7 februari 2018. 1610 Zaankanters gaven daarbij aan hoe zij denken over de Zaanse architectuur, straten en landschappen. Aan de hand van foto’s konden Zaankanters aangeven wat zij passend vinden in Zaanstad. Het resultaat inspireert zowel bewoners als gemeente, architecten en andere experts over hoe en wat gebouwd wordt in Zaanstad.

Lees verder

Gemeente en provincie Noord-Holland werken samen aan gebied Zaanstad-Midden

22 maart 2018
De gemeente Zaanstad heeft op 12 maart samen met de provincie Noord-Holland een aantal ambities benoemd waarop ze zich de komende vier jaar samen willen richten voor het gebied Zaanstad-Midden. De getekende samenwerkingsagenda is sluit aan op de gebiedsopgave waar de gemeente met MAAK.Zaanstad al op inzet.

Provincie en gemeente hebben vijf ambities benoemd voor het Zaanstad-Midden:

  • Binnenstedelijk bouwen met behoud van natuur en landschap buiten de stad
  • Ontwikkelen OV-knooppunten
  • Verbeteren bereikbaarheid
  • Bijdragen aan een aantrekkelijke en duurzame omgeving
  • Samenwerking op het gebied van data

Vervolg

Wethouder Dennis Straat: 'Het intensiveren van de samenwerking en het meer opgavegericht werken helpt ons in de verdere ontwikkeling van Zaanstad-Midden. Het gebied is onder de noemer MAAK.Zaanstad volop in beweging en dat vraagt betrokkenheid. We zetten ons gezamenlijk in om van de samenwerking een succes te maken.' Een jaar na vaststelling van de samenwerkingsagenda worden het proces en de resultaten geëvalueerd.

Lees het persbericht

Presentatie analyse Achtersluispolder tijdens Zaanstad Beraad

Aanstelling nieuwe supervisor voor MAAK.gebied Zuid

8 februari 2018
Donderdagavond 8 februari presenteerden de gemeente Zaanstad en KCAP Architects & Planners de ruimtelijke analyse voor de Achtersluispolder tijdens een omgevingscarré aan de raadsleden. Het gaat om een verkenning van dit veelzijdige gebied waarbij ook aandacht is besteed aan de keuzes die in het vervolg gemaakt moeten worden. 

De analyse is met inbreng van betrokken ondernemers en partijen opgesteld. Ook in de vervolgstappen blijven belanghebbenden betrokken. De Achtersluispolder, een bedrijventerrein in Zaanstad Zuid, is een bekend scharnierpunt tussen Zaanstad en Amsterdam.

Per 5 februari is Ruurd Gietema van KCAP aangesteld als supervisor voor de ontwikkeling van MAAK.gebied Zuid. Dit betekent dat hij de komende periode een rol gaat spelen in het opstellen van het perspectief, sturing op kwaliteit en het verder brengen van bouwinitiatieven.

Lees verder

Luchtfoto AchtersluispolderLuchtfoto Achtersluispolder

In gesprek over MAAK.Zaanstad: interview Marie-Louise Sanders

5 februari 2018
Zaanstad. Een stad met een unieke samenstelling, een bijzondere geschiedenis en prachtige kansen voor de toekomst. Die toekomst maken we samen. MAAK.Zaanstad is het initiatief dat een viertal gebieden in de gemeente wil laten groeien en bloeien. Door samen met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan, bekijken we hoe we deze vier gebieden, ieder rijk aan  historie, een positieve impuls kunnen geven. We spraken met programmamanager Marie-Louise Sanders over de MAAK.Zaanstad-gebieden Midden en Noord.