MAAK.Zaanstad Nieuws

Nieuwsoverzicht MAAK.Zaanstad

 

Plan voor herbouw molen en houtloodsen Hemmes stap verder

Gepubliceerd op 15 december 2023
Afbeelding

Voor het westelijk deel van schiereiland de Hemmes in Zaandam is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit is nodig om het eerste deel van het plan Molenaarserf Hemmes mogelijk te maken. Het college van Burgemeester en Wethouders legt het ontwerpbestemmingsplan Hemmes-Kramer van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Tijdens deze periode kunt u de stukken bekijken en hierop reageren. Dit noemen we een ‘zienswijze indienen’. Omwonenden ontvangen nog een brief met meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan.

Lees verder

Volgende fase voor flink aantal Zaanse woningbouwplannen

Gepubliceerd op 30 november 2023

Zaanstad zet een flinke stap vooruit in de woningplannen. De projecten Ecohof Noorderveer, Smeeke Ven, Poort Saendelft, Dukra, Aris van Broekweg 9-13 en de Jaspersstraat gaan een volgende fase in. De komende weken volgen er waarschijnlijk nog meer mijlpalen in grote bouwprojecten door heel Zaanstad.

Lees verder

Ruim € 10 miljoen subsidie voor 5 Zaanse woningbouwprojecten

Gepubliceerd op 22 november 2023
Afbeelding

Zaanstad krijgt ruim € 10 miljoen van het Rijk voor vijf woningbouwprojecten: Mauritsstraat 4-10, Houthavenkade, TIMBR, Centrum Westerkoog en Paltrok. In totaal gaat het bij deze projecten om 1.293 woningen, waarvan 895 betaalbaar voor lage- en middeninkomens. De bijdrage komt uit de rijksregeling ‘Startbouwimpuls’ (SBI). 

Lees verder

Bestemmingsplan Langepad Zaandijk naar gemeenteraad

Gepubliceerd op 7 september 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord met het bestemmingsplan Langepad Zaandijk. Op het voormalige Ardagh-terrein in Zaandijk komen 67 woningen, waarvan 20 appartementen in de sociale huursector en 47 koopwoningen. Het industriepand op de hoek van de Willem Dreeslaan en de Arie de Bruijnstraat in Zaandijk wordt gesloopt. Zo komt er plek voor een mooie wijk om te wonen. Wethouder Wessel Breunesse: ‘In deze nieuwe wijk komt de historische paden- en waterstructuur terug. Ruimte voor groen, water èn de geschiedenis komen zo mooi bij elkaar.’ Het college legt het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad.

Lees verder

Bestemmingsplan noordelijk deel Hembrugterrein definitief

Gepubliceerd op 13 juni 2023
Afbeelding

Een belangrijke mijlpaal voor het Hembrugterrein! Het bestemmingsplan voor het noordelijk deel van het Hembrugterrein is onherroepelijk. Dit betekent dat het plan definitief is en mensen geen bezwaren meer kunnen indienen. De omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd om de bouw van meer dan 950 nieuwe woningen en (buurt)voorzieningen te starten.

Lees verder

Prognose oplevering Honigfabriek begin 2024

Gepubliceerd op 31 mei 2023
Afbeelding

De bouw van het project De Bij in de voormalige Honigfabriek is na een lange periode van voorbereiding, sloop, sanering en fundatiewerkzaamheden volop in uitvoering. Toch is er in de voorgaande periode de nodige vertraging opgelopen ten gevolge van een aantal onvoorziene zaken.

Lees verder

Verblijfplaatsen dwergvleermuizen project Langepad

Gepubliceerd op 16 mei 2023
Afbeelding

Voor het nieuwbouwproject Langepad zijn wij voornemens om eind 2023 het complex Pielkenrood (A. de Bruijnstraat 1) te slopen. Voorafgaand aan de sloop worden er diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder een onderzoek voor ontheffing Wet Natuurbescherming. Uit het onderzoek blijkt dat er dwergvleermuizen zijn aangetroffen. Hiervoor moeten wij tijdelijk verblijfplaatsen ophangen.

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk komt ter inzage

Gepubliceerd op 15 maart 2023
Afbeelding

Met het ontwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk wordt een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van de Pielkenrood Vaten fabriek op het voormalige Ardagh-terrein. Op deze plek in het centrum van Zaandijk komen 67 woningen, achter Brouwerij Hoop en de Zaandijkerkerk. Wethouder Wessel Breunesse: ‘De historie van Zaandijk speelt een belangrijke rol in de nieuwe wijk. Zo komt de herinnering aan bijvoorbeeld de smederij van Pielkenrood terug in de nieuwe gebouwen. Ook krijgen groen en water meer ruimte.’
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 30 maart tot en met 10 mei ter inzage. Mensen die in de omgeving van de locatie wonen of werken kunnen in deze periode hun zienswijze indienen.

Lees verder

Zaanstad onderzoekt drie locaties voor flexwoningen

Gepubliceerd op 1 maart 2023
Afbeelding

De woningnood in Zaanstad is hoog, maar plekken geschikt maken voor woningbouw kost tijd. Noodgedwongen blijven starters lang bij hun ouders wonen of is het vinden van een woning na een scheiding erg moeilijk. En vluchtelingen met een verblijfsstatus verblijven veel te lang in opvangcentra. Daarom zoekt de gemeente Zaanstad samen met woningcorporaties en het Rijk naar oplossingen. Een van de oplossingen is het bouwen van tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen genoemd. We onderzoeken nu waar deze woningen kunnen staan. Het gaat om drie locaties in Zaanstad.

Lees verder

Centrumplan Westerkoog weer een stap verder

Gepubliceerd op 20 februari 2023
Afbeelding

Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor Centrumplan Westerkoog vastgesteld. Met het Centrumplan Westerkoog krijgt het hart van Westerkoog (Koog aan de Zaan) een nieuwe impuls. In het plan zijn sociale- en middel-huurappartementen en vrije sector (koop)appartementen opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 1 maart 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Lees verder

Wat betekenen de regels over stikstof voor de bouwprojecten in Zaanstad?

Gepubliceerd op 8 februari 2023

Voor bouwprojecten gelden in Nederland regels over de uitstoot van stikstof. Het doel is om de hoeveelheid stikstof dat in de natuur terecht komt te beperken. Daarom is het nodig om voor het definitief vaststellen van bestemmingsplannen aanvullende stikstofberekeningen te doen. Dat doen we met een nieuwe rekenmethode.

Lees verder

Hoe waardeert u Oud Koog? Vul de vragenlijst in.

Gepubliceerd op 20 december 2022
Afbeelding

Oud Koog kent vele verschillende buurten, gebouwd in verschillende perioden. Daarom hebben ze elk een eigen identiteit. In deze enquête willen we u vragen wat Oud Koog volgens u bijzonder maakt en hoe u de wijk beleeft. Want wie kan dat beter vertellen dan de mensen die in de wijk wonen?

Lees verder

Bestemmingsplan noordelijk deel en Beeldkwaliteitsplan Hembrug naar gemeenteraad

Gepubliceerd op 22 september 2022
Afbeelding

Het college heeft het bestemmingsplan voor het noordelijk deel van het Hembrugterrein goedgekeurd. Wethouder Wessel Breunesse: In deze prachtige groene omgeving komen 950 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen. Met respect voor erfgoed en natuur. Minstens 20% van de woningen is sociale huur.’ De ondernemers en bewoners op en rondom het Hembrugterrein zijn bij de plannen betrokken. Op basis van een aantal reacties is het bestemmingsplan op een paar punten aangepast.

Lees verder

Mobiliteitsplan Hembrug: minder auto’s, meer fietsen en openbaar vervoer

Gepubliceerd op 15 juli 2022
Afbeelding

In de toekomst gaan meer mensen op de fiets, lopend of met het openbaar vervoer naar het Hembrugterrein in plaats van met de auto. Dat is een van de ambities in het Mobiliteitsplan Hembrug. Dit is in lijn met het Zaans Mobiliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft 12 juli ingestemd met het Mobiliteitsplan Hembrug. Hiermee legt het college het plan voor aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.

Lees verder

Nieuwe mijlpaal in ontwikkeling Hembrugterrein

Gepubliceerd op 1 april 2022
Afbeelding

Het college van de gemeente Zaanstad heeft groen licht gegeven voor het verder in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel van Hembrug én het Beeldkwaliteitsplan Hembrug. De ontwikkelcombinatie ABC Planontwikkeling, LIFE Europe en Ten Brinke (tezamen Hembrug Zaandam BV) heeft samen met haar adviseurs en gemeente Zaanstad intensief gewerkt aan deze plannen.

Lees verder

Nieuw kwaliteitskader Hembrugterrein

Gepubliceerd op 14 maart 2022
Afbeelding

Zaanstad wil het Hembrugterrein verder ontwikkelen tot een gemengd gebied voor wonen, bedrijvigheid, kunst en cultuur, natuur en evenementen. Hiervoor is een nieuw kwaliteitskader opgesteld. Afgelopen 8 maart heeft het college het Stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel vastgesteld. De komende periode gaan er meer plannen uit het Masterplan in procedure. Zoals het Ontwerp bestemmingsplan noordelijk deel, het Mobiliteitsplan Hembrug en het Beeldkwaliteitsplan Hembrug.

Lees verder

Eerste paal voor Bannehoven de grond in

Gepubliceerd op 12 maart 2022

Onder toeziend oog van genodigden, slaat wethouder Wessel Breunesse samen met de ontwikkelaar BPD-T&G en woningcorporatie Parteon de eerste paal: Een mooie mijlpaal voor 153 nieuwe, energieneutrale woningen en appartementen in een klimaatbestendige wijk.

Lees verder

Presentatie nieuwbouwplannen Langepad

Gepubliceerd op 3 maart 2022
Afbeelding

MAAK-midden: In november 2020 heeft Blue Banner in samenwerking met Bouwbedrijf Kuin de Ardagh locatie uit een competitie verworven. De voormalige fabriek wordt getransformeerd naar een woningbouwlocatie. Het plan 'Langepad' bevat circa 60 - 76 grondgebonden woningen.

Lees verder

Aanvraag Erfgoeddeal voor Hemmes

Gepubliceerd op 15 februari 2022
Afbeelding

Update 15 februari: erfgoeddeal toegekend voor Molenaarserf op de Hemmes
Gemeente Zaanstad ontvangt €721.000 van het Programma Erfgoed Deal voor de plannen op de Hemmes. Wethouder Wessel Breunesse: 'Dit is fantastisch nieuws. Samen met de Hemmesgroep en Hemmes Alliantie kunnen we nu echt aan de slag met het ontwikkelen van de Hemmes!'  

Lees verder

College legt toekomstvisie Hembrugbos voor aan gemeenteraad

Gepubliceerd op 11 februari 2022
Afbeelding

Decennialang was het Hembrugterrein een plek waar men wapens, patronen en munitie maakte. Hier ontstond een uitgestrekt bosgebied: het Hembrugbos. In dit bos werden munitie en explosieven getest en opgeslagen. Samen met Zaanse bewoners maakten we een toekomstvisie voor het bos. Deze visie legt het college nu voor aan de gemeenteraad.

Lees verder

Aanvraag Woningbouwimpuls voor Hembrugterrein en Zaandam Oost

Gepubliceerd op 10 september 2021
Afbeelding

Zaanstad dient ook opnieuw een aanvraag in voor de Woningbouwimpuls van het Rijk. Het gaat om een bijdrage van ruim € 12 miljoen euro. Dit is voor de bouw van 2.422 extra woningen in Zaandam Zuid/Hembrugterrein en Zaandam Oost/Achtersluispolder. Eerder kreeg Zaanstad uit de Woningbouwimpuls een bijdrage voor de Kogerveldwijk, Zaandam Centrum en Zaanstad Noord. Wethouder Songül Mutluer: ‘Deze bijdrage helpt onze woningbouw te versnellen. In Zaandam Zuid willen we 698 extra woningen bouwen en in Zaandam Oost 1.724.’ Naar verwachting neemt het Rijk voor eind 2021 een besluit.

Lees verder

Nieuwe stap voor het Hembrugterrein: Een Masterplan Hembrug

Gepubliceerd op 26 maart 2021
Afbeelding

In het nieuwe Masterplan Hembrug stippelen gemeente Zaanstad en eigenaar van het gebied Hembrug Zaandam B.V. (HBZ) een nieuwe koers uit voor het Hembrugterrein. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Daarin spelen naast nieuwbouw ook het landschap, groen, natuur, water, de bestaande gebouwen, de ondernemers op het terrein en duurzaamheid een belangrijke rol. Van de geplande maximaal 120.000 vierkante meter woningen, moet minimaal 20 procent een sociale huurwoning zijn.'

Lees verder

Groen licht voor ontwikkeling Enclave op Hembrugterrein

Gepubliceerd op 18 september 2020
Afbeelding

Tientallen jaren na de laatste ontploffing in het plofbos heeft een groep enthousiaste creatieve ondernemers de handen ineen geslagen. Zij willen de Enclave op het Hembrugterrein in Zaandam nieuw leven in blazen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunningen afgegeven om dit mogelijk te maken.

Lees verder

Bos Hembrug overgedragen aan gemeente Zaanstad en ontwikkelcombinatie ABC–L.I.F.E.

Gepubliceerd op 4 november 2019
Afbeelding

Op 30 oktober heeft het Rijksvastgoedbedrijf het bos op het Hembrugterrein overgedragen aan de gemeente Zaanstad. De monumenten en bouwwerken in het bos zijn door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan de ontwikkelcombinatie ABC en L.I.F.E (tezamen Hembrug Zaandam BV.)

Lees verder

Hembrugterrein Zaandam verkocht

Gepubliceerd op 8 januari 2018
Afbeelding

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het Hembrugterrein in Zaandam voor 41 miljoen euro aan ABC Planontwikkeling BV. De projectontwikkelaar bracht het hoogste bod uit. Op het terrein komen ongeveer 1.000 woningen, zowel huur als koop. Daarnaast komen er bedrijven, winkels en kantoren, die goed zijn voor zo’n 650 arbeidsplaatsen. Het is de bedoeling dat het bestaande bos naar de gemeente Zaanstad gaat en op termijn toegankelijk is voor het publiek.

Lees verder

Edzo Bindels nieuwe supervisor gebiedsontwikkeling Zaandam-Centrum


11 januari 2021
Edzo Bindels (1969) is de nieuwe supervisor van de ontwikkeling in het centrumgebied van Zaandam (MAAK.Centrum). De opvolger van Sjoerd Soeters is stedenbouwkundig ontwerper en directeur van internationaal ontwerpbureau West 8. Daarnaast werkt Bindels als architectonisch supervisor en ontwerper van landschappen en openbare ruimtes. Hij heeft zich de laatste jaren beziggehouden met stedelijke transformatieopgaven in Nederland en wereldwijd.

Lees verder

foto van Edzo BindelsPortretfoto van Edzo Bindels door fotograaf Thijs ter Hart

Zaanstad krijgt impuls van € 20,5 miljoen van het Rijk voor versnelling woningbouw


10 september 2020
Het college van Zaanstad is trots en dankbaar voor een forse financiële bijdrage vanuit de woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door het hele land zijn er 27 toegekende projecten, waarvan twee in de gemeente Zaanstad: Kogerveldwijk (1.733 woningen) en Zaandam-Centrum (4.274 woningen). Om deze woningen versneld te kunnen realiseren, krijgt Zaanstad van het Rijk een bijdrage van € 20,5 miljoen.

Lees meer

Houthavenkade een project in Zaandam-CentrumEen van de projecten in Zaandam-Centrum is Houthavenkade

Bijna 6.000 woningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum in de planning


6 juli 2020
Het college heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk. Het gaat om een bijdrage van € 26,5 miljoen uit de Woningbouwimpuls-regeling. Het geld is nodig voor de bouw 6.000 nieuwbouwwoningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum. Daarnaast wil het college investeren in maatregelen om de stikstof terug te dringen. Dit om nóg meer bouwprojecten uit te voeren. In het najaar wordt bekend of het ministerie de aanvraag toekent. 

Lees meer


luchtfoto van ZaandamLuchtfoto van Zaandam

Plannen voor 750 nieuwe woningen in Hofwijk Noord

15 december 2019
De gemeenteraad van Zaanstad wil dat het bedrijventerrein Hofwijk Noord de komende jaren verandert in een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. De eerste stap daarvoor is gezet. De raad heeft op 12 december een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld.

Lees verder

luchtfoto Hofwijk Noord

 Gemeente neemt afscheid van ‘bedenker’ Zaanse binnenstad


‘Sjoerd Soeters gaf Zaandam kleur en smoel’  


7 december 2019
Na zo’n twintig jaar neemt de gemeente afscheid van architect Sjoerd Soeters. Soeters begon in 2000 als ‘masterplanner’ van stadsvernieuwing Inverdan. Dat leverde een compleet vernieuwd stadscentrum op. Sinds 2003 was hij supervisor in het centrumgebied van Zaandam. Dit blijft hij tot april 2020. Zaanstad gaat op zoek naar een opvolger.

Lees meer

Portretfoto van architect Sjoerd SoetersSjoerd Soeters

Groen licht voor woningen Noordeinde en bassischool De Toermalijn

18 november 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestemmingsplannen Noordeinde Wormerveer en basisschool de Toermalijn vastgesteld. Er komen ongeveer 100 nieuwe woningen, waarvan ruim 30% sociale huur.

Lees verder

illustratie De Toermalijn

Zaanstad wil nieuwe verdeling subsidie funderingsonderzoek

23 oktober 2019
Woningeigenaren maken steeds minder gebruik van de subsidie voor funderingsonderzoek. Zaanstad past deze subsidie aan. Hiermee kunnen de eigenaren subsidie kiezen voor onderzoek óf subsidie voor maatregelen die horen bij funderingsherstel.  Met deze keuze wil de gemeente woningeigenaren. die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering, helpen om de fundering te herstellen in plaats van te onderzoeken. De gemeenteraad neemt over dit voorstel in december een besluit.

Lees meer

foto aanleg fundering met betonvlechtwerk

Analyse MAAK.Noord af, nu door met het toekomstbeeld

17 oktober 2019
De analysefase heeft zes speerpunten opgeleverd die als input dienen voor het toekomstbeeld: bereikbaarheid, nieuwbouw, maatschappelijke kracht, duurzaamheid, bedrijventerreinen en toerisme. Voor elk speerpunt liggen lastige dilemma’s op tafel. Over bereikbaarheid bijvoorbeeld: de verkeersdruk is in Zaanstad Noord is nu al nu fors. Hoe kan de gemeente bijdragen om de bereikbaarheid op peil te houden, ook als Zaanstad Noord nog verder groeit? Wat kunnen en willen andere partijen daarin betekenen? En wat kunnen en willen de bewoners zelf doen?

Bekijk hier de filmpjes met de dilemma's 

kaart met gebied MAAK.Noord

Wat maakt MAAK.Zaanstad de moeite waard voor Gerrie Ruijsink?

5 juni 2019
Gerrie Ruijsink is als programmamanager MAAK.Midden verantwoordelijk voor het organiseren van de projecten in Zaanstad Midden, het gebied aan weerszijden van de Zaan, tussen de Vincent van Goghweg en de Engewormer. Waar werkt zij aan en wat ziet zij voor kansen in het gebied?

Lees het interview met Gerrie Ruijsink

portretfoto Gerrie Ruijsink

Twee toekomstbeelden voor Zaanstad door gemeenteraad vastgesteld 

29 mei 2019
De komende 20 jaar gaat Zaanstad veranderen in een nog fijnere plek om te wonen, werken, spelen en sporten. Hoe het er dan uit moet komen te zien in de Kogerveldwijk en in het centrum van Zaandam aan de oostzijde van de Zaan, staat in de twee gebiedsperspectieven die op 28 mei door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Lees meer

700 woningen aan Houthavenkade

22 maart 2019
Aan de Houthavenkade in Zaandam wordt er met Porten Development gesproken om 700 woningen te bouwen. Het woonprogramma zal bestaan uit 30% sociale huur (maximaal € 720,42 per maand), 20% middendure woningen (maximaal € 971,- per maand) en 50% van de woningen in de vrije sector.

Lees meer

Toekomstbeeld Centrum Oost voorgelegd aan gemeenteraad

8 maart 2019
Het oostelijk deel van het centrum van Zaandam gaat de komende 20 jaar veranderen in een aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers. Hoe dat vernieuwde deel van het centrum er uit moet komen te zien staat in het ‘Perspectief Centrum Oost’. Deze heeft het college aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Lees meer


Inrichtingsplan nieuwe woonbuurt Bannehoven gepresenteerd door klankbordgroep

22 januari 2019
‘De Bannehoven is een nieuwbouwproject dat staat voor de ambities van dit college’. Dat zei wethouder Songül Mutluer (Bouwen en Wonen) dinsdagavond bij de presentatie van het inrichtingsplan van de nieuwe woonbuurt in Zaandijk. ‘Het is een project waar alles samenkomt wat we willen: veel woningen, klein en groot, koop én huur. Dertig procent sociale huurwoningen. Woningen voor jongeren, startende gezinnen en senioren én ruimte voor nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen. En een prachtige ingerichte openbare ruimte die een verrijking wordt voor heel Rooswijk.’

Lees meer

Nieuwbouw sociale huurwoningen Zaanstad versnellen

13 december 2018
De gemeente Zaanstad gaat bij nieuwbouwlocaties projectontwikkelaars vooraf meegeven hoeveel sociale huurwoningen er moeten komen. Zaanse woningcorporaties gaan zich op hun beurt actief inzetten om zelf locaties te verwerven. Met deze twee belangrijke afspraken moet  de woningbouwproductie worden versneld. Ze zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2019 die de gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties op 13 december hebben ondertekend. Deze afspraken maken de raamovereenkomst 2016-2020 voor het komende jaar concreet.

Lees meer

Denk mee, bouw mee, maak mee

20 november 2018
Hoe ziet het Zaanstad van de toekomst er uit? Zijn er glijbanen, zelfrijdende auto's of tiny houses? Hoe gaat de stad in 2040 om met duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid? Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de stedenbouwkundige uitdagingen van de gemeente of zelf bij de gemeente aan de slag wil, is er een inspiratiemiddag op 19 januari.

Meer over het inspiratie-evenement

foto dame en heer bouwproject

Gebiedsontwikkelaar AM helpt gemeente Zaanstad bij stadmaken in Kogerveldwijk

25 oktober 2018
De Zaanse Kogerveldwijk kent een bijzondere mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden. Het is een gebied dat veel potentie heeft, maar ook veel versnipperd grondeigendom en onderlinge afhankelijkheden om gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. De gemeente gaat daarom samenwerken met AM, een gebiedsontwikkelaar met veel ervaring voor zulke complexe gebiedsontwikkeling.

Lees verder

Verslag 'Zicht op Zaanstad'

16 oktober 2018
Tijdens het werkatelier ‘Zicht op Zaanstad’ op 8 maart 2018 hebben professionals nagedacht over mogelijke invullingen van de woningbouw ambities van MAAK.Zaanstad. In tien werkateliers kwamen onder andere vragen over de identiteit van de stad, passende architectuur en het behouden van erfgoed, voorbij.

Lees verder

Toekomstbeeld van het Zaanse centrum in 2040

24 juli 2018
De afgelopen week konden inwoners en ondernemers advies geven over het toekomstbeeld dat is gemaakt voor het oostelijk deel van het centrum van Zaandam. Maandagmiddag ging wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram ook een kijkje nemen. Tot vrijdag 27 juli kan iedereen nog online advies geven op het gebiedsperspectief 2040.

Lees meer

Zaankanters geven aan: we willen modern, maar wel Zaans

26 maart 2018
Met Inverdan heeft het stadshart van Zaandam een enorme transformatie ondergaan. De energie die is ingezet wil de gemeente doorzetten in andere delen van de stad. Hoe houden we Zaanstad onderscheidend en behouden en versterken we de kwaliteit van de stad? Over deze vraag is een bewonersenquête gehouden tussen 15 januari en 7 februari 2018. 1610 Zaankanters gaven daarbij aan hoe zij denken over de Zaanse architectuur, straten en landschappen. Aan de hand van foto’s konden Zaankanters aangeven wat zij passend vinden in Zaanstad. Het resultaat inspireert zowel bewoners als gemeente, architecten en andere experts over hoe en wat gebouwd wordt in Zaanstad.

Lees verder

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl