Zaanstad Zuid

Achtersluispolder, Hembrugterrein en Poelenburg Oost

Achtersluispolder

De Achtersluispolder is een bedrijventerrein op de grens van Zaanstad en Amsterdam. De bedrijvigheid die er nu is op het terrein is van grote economische waarde voor Zaanstad en de regio, en dit willen we behouden. Tegelijk is er grote behoefte aan meer woningen. Daarom werken wij samen met een aantal marktpartijen en de OVZZ aan een nieuw gebiedsperspectief voor de Achtersluispolder. We onderzoeken ook of een transformatie naar een gemengd werk- woongebied haalbaar is. 

In april 2023 zullen college en gemeenteraad het concept-perspectief en de onderzoeken gebruiken voor een bezinningsmoment. 

Naar de Achtersluispolder


Hembrugterrein

Het Hembrugterrein was meer dan honderd jaar militair gebied. De eigenaar van het terrein is het Rijksvastgoedbedrijf. Het Hembrugterrein ligt in de zuidelijke punt van Zaanstad, aan het Noordzeekanaal en de rivier de Zaan. Het is een unieke plek met een rijk cultuurhistorisch verleden. Er staan veel monumenten en er is een prachtig bos.

Sinds 2012 gebeurt er steeds meer op het Hembrugterrein. Monumenten worden hersteld, ondernemers vestigen zich op het terrein en er zijn kleinere en grote evenementen. Daarmee is het tijd voor een nieuwe fase. We willen het terrein ontwikkelen tot een gebied om te wonen, werken en ontspannen.

Naar Hembrugterrein


Balkenhaventerrein

De gemeente Zaanstad heeft gewerkt aan een gebiedsvisie voor het Balkenhaventerrein - Hemkade, nadat de gemeenteraad op 2 juli 2020 de motie 'Visie op het Balkenhaventerrein/Hemkade' aannam. Het gebied rond de Hemkade heeft diverse belangen en uitdagingen, voornamelijk gerelateerd aan het gebruik van de aanwezige panden. De gemeente wilde een duidelijk kader creĆ«ren voor toekomstige beslissingen en ontwikkelde daarvoor de gebiedsvisie. 

Naar Balkenhaventerrein

Poelenburg Oost

Aan de oostkant van Poelenburg komt nieuwbouw. Dit project heet de Vrije Watering. Wijkbewoners, toekomstige bewoners en gemeente bepalen met elkaar hoe de uitbreiding eruit komt te zien.

Voor de zomer 2017 heeft de gemeente samen met de bewoners, ondernemers en toekomstige bewoners de uitgangspunten voor ontwikkeling beschreven. Wat voor karakter en sfeer de buurt heeft, hoe die eruit ziet en gebruikt wordt, wat voor woningen er moeten komen; dat staat in de startpunten.

Meer over de Vrije Watering

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl