Zaanstad Zuid

Achtersluispolder en Hembrugterrein

Achtersluispolder

Het gaat goed met de Achtersluispolder. Er wordt volop geïnvesteerd in zowel de economische ontwikkeling als in de toekomstige woonfunctie. In het programma MAAK.Zaanstad (juni 2016) hebben we namelijk besloten wonen en werken te combineren in de Achtersluispolder. Met deze ontwikkeling werken we aan een goede verbinding met de gemeente Amsterdam.

Naar de Achtersluispolder


Hembrugterrein

Het Hembrugterrein was meer dan honderd jaar militair gebied. De eigenaar van het terrein is het Rijksvastgoedbedrijf. Het Hembrugterrein ligt in de zuidelijke punt van Zaanstad, aan het Noordzeekanaal en de rivier de Zaan. Het is een unieke plek met een rijk cultuurhistorisch verleden. Er staan veel monumenten en er is een prachtig bos.

Sinds 2012 gebeurt er steeds meer op het Hembrugterrein. Monumenten worden hersteld, ondernemers vestigen zich op het terrein en er zijn kleinere en grote evenementen. Daarmee is het tijd voor een nieuwe fase. We willen het terrein ontwikkelen tot een gebied om te wonen, werken en ontspannen.

Naar Hembrugterrein

Locatiestudie PTA

De gemeente Amsterdam zoekt naar alternatieve plekken voor het ontvangen van grote cruiseschepen. De Achtersluispolder is één van de gebieden die de gemeente laat onderzoeken. De huidige Passenger Terminal Amsterdam (PTA) is namelijk slecht bereikbaar voor deze grote schepen. Dit komt door een nieuwe brug die over het IJ wordt aangelegd. Bovendien worden de cruiseschepen steeds groter en worden het er steeds meer. De PTA kan deze groei niet aan en zoekt naar mogelijkheden voor gehele of gedeeltelijke verplaatsing van de terminal.

Lees meer over het Amsterdamse besluit Sprong over het IJ.

Naar onderzoek PTA

Ga naar Zaanstad.nl