Zaanstad Centrum

Zaandam-Centrum: kloppend stadshart

Centrum Oost


Centrum Oost is het gebied aan de oostzijde van de Zaan in het oude stadshart van Zaandam. We willen dat dit gebied beter aansluit bij het centrum van de stad. Dit is vastgelegd in de MAAK.Zaanstad Investerings-_en_Uitvoeringsagenda (.pdf). 

De betere aansluiting willen we bereiken door de sterke punten van het gebied te vergroten. Zo willen we de Zuiddijk en de Peperstraat aantrekkelijker maken door daar ruimte te bieden aan een mix van wonen, werken en creatieve plekken. Verder willen we de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en woningen toevoegen aan het gebied.

Centrum Oost

Ga naar Centrum Oost

Stationsgebied en 
Centrum West

De afgelopen jaren heeft Inverdan veel succes geboekt. Het stadscentrum is op de kaart gezet, vele projecten zijn klaar of gaan binnenkort van start. Dit jaar werkt het programma toe naar een afronding. De resterende projecten krijgen een plek in het programma MAAK.Zaanstad. Daarvoor hebben we nu twee nieuwe MAAK.gebieden benoemd: MAAK.Stationsgebied en MAAK.Centrum West. Via de sites over deze gebieden houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ga naar MAAK.Stationsgebied

Ga naar MAAK.Centrum West

Centrum Zaandam

NUON-terrein


Het voormalige NUON-terrein ligt aan de Westzijde in Zaandam. In juli 2017 tekenden de gemeente Zaanstad en de eigenaar Verwelius Zaanoever BV een overeenkomst met afspraken over de ontwikkeling. Er zijn onder andere afspraken gemaakt die aansluiten bij wat Zaanstad met duurzaamheid wil bereiken. Ook zijn er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de Zaan.

Op het voormalige bedrijfsterrein zijn 124 woningen gepland, in diverse woningtypes, voor verschillende doelgroepen. Er komt een appartementengebouw met 100 woningen en twee penthouses, een complex met 16 appartementen, zeven herenhuizen en twee grondgebonden woningen.

Op het terrein was tot 1952 de lokale gasfabriek gevestigd. Dat heeft vervuiling veroorzaakt, die begin deze eeuw is opgeruimd. Daardoor is nu weer woningbouw mogelijk, met als voorwaarde dat op het noordelijk deel van het terrein alleen appartementen gebouwd mogen worden.

Met het tekenen van de overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar kunnen we werken aan de vergunningsaanvraag en het wijzigen van het bestemmingsplan.

Lees meer

Bijeenkomst in OostzijderkerkDe Oostzijderkerk tijdens een bijeenkomst over de MAAK-opgave in Centrum Oost

Russische buurt

De Russische buurt ligt direct ten zuiden van Inverdan. Het is een gevarieerd gebied met een rijke geschiedenis. We willen de kwaliteit in de wijk en de verbinding tussen de Russische buurt en andere wijken verbeteren. Dit doen we door de openbare ruimte te verbeteren. Maar ook door te ondersteunen bij de aanpak van mooie historische gebouwen in de buurt.

Het Czaar Peter huisje. Foto door Dick RiesmeijerHet Czaar Peterhuisje in de Russische buurt in Zaandam. Foto: Dick RiesmeijerGa naar Zaanstad.nl