Zaanstad 2040

Waar gaan we heen met Zaanstad?

Zaanstad 2040 

Zaanstad groeit. Het wordt steeds drukker op onze wegen, treinen zitten voller en steeds meer mensen willen in Zaanstad wonen. Dus zijn er meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen nodig. Voor Zaankanters én voor nieuwkomers. Die groei biedt kansen. Kansen voor kwaliteit op het gebied van wonen, werken, ontspannen, leren, toerisme of duurzaamheid. Kansen voor een leefbaarder én levendiger Zaanstad. Daarom startte de gemeente in 2015 MAAK.Zaanstad. 


Video over MAAK.Zaanstad


We zijn in 2015 begonnen met de analyse Staat van de stad en de uitgangspunten van het Startdocument_MAAK.Zaanstad. Daarmee zijn we de stad in gegaan. Samen met de stad werkten we aan  ideeën en uitvoering. We bedachten wat we tussen nu en 2020 moeten doen  om in 2040 te zijn wie we willen en kunnen zijn. Want Zaanstad maken we  samen: inwoners, organisaties, ondernemers, investeerders en gemeente.

Acht maanden gesprekken voeren, tussentijdse schetsen presenteren en schaven aan de juiste woorden, resulteerden in 2016 in het Einddocument_MAAK.Zaanstad. In juni 2016 stelde de gemeenteraad dit vast. 

Om te kunnen realiseren wat we bedenken, zijn investeringen nodig. Het college van B&W heeft daarom op 20 september 2016 de MAAK.Zaanstad Investerings-_en_Uitvoeringsagenda 2017-2020 vastgesteld. In totaal investeert Zaanstad de komende jaren bijna 27 miljoen euro in MAAK.Zaanstad-projecten. De investeringsagenda maakt  onderdeel uit van de totale begroting 2017 - 2020 van Zaanstad.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl