MAAK.Zaanstad

Met elkaar in gesprek over meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen voor Zaanstad. Voor de Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners.

MAAK.Zaanstad

Ook op de lange termijn wil Zaanstad een stad zijn waar mensen met plezier wonen, werken en leren. Daarom willen we werken aan meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Voor de Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners.

Hoe we dat kunnen doen? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Want Zaanstad maken we samen: inwoners, organisaties, ondernemers, investeerders en gemeente. Op deze site lees je hoe en waar we in de stad aan de slag gaan. En hoe jij daar aan kunt bijdragen.

MAAK.nieuws

Vul de enquête over MAAK.Zaanstad in

Heb jij een mening over hoe MAAK.Zaanstad het gesprek met de stad vorm geeft, met name op het gebied van bijeenkomsten? Vul dan deze enquête in! Het duurt ongeveer 10 minuten.

Naar de enquête

MAAK.Stationsgebied en 
MAAK.Centrum West live

De afgelopen jaren heeft Inverdan veel succes geboekt. Het stadscentrum is op de kaart gezet, vele projecten zijn klaar of gaan binnenkort van start. Dit jaar werkt het programma toe naar een afronding. De resterende projecten krijgen een plek in het programma MAAK.Zaanstad. Daarvoor hebben we nu twee nieuwe MAAK.gebieden benoemd: MAAK.Stationsgebied en MAAK.Centrum West (binnenkort online). Via de sites over deze gebieden houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ga naar MAAK.Stationsgebied

Ga naar MAAK.Centrum West

Naar het volledige nieuwsoverzicht


MAAK.tweets

Alle MAAK.gebieden staan op de kaart hieronder. Klik en versleep de kaart om alle gebieden te bekijken. Voor meer informatie over een gebied klik je op een blauwe pin.

Maakgebied01
MAAK.gebied Centrum Oost

Aan de oostzijde van de Zaan, in het oude stadshart van Zaandam, zijn kansen om beter aan te sluiten bij het centrum van de stad. Het versterken van de kwaliteiten van dit gebied staat op de agenda van de gemeente als onderdeel van MAAK.Zaanstad.

MAAK.Zaanstad Zuid

De Achtersluispolder is dé plek waar met de combinatie van wonen en werken definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd. Nu nog een bedrijventerrein, in de toekomst een multifunctioneel gebied?

Zaanstad Noord

De uitdaging voor Zaanstad Noord is om zowel de verbinding tussen Krommenie en Wormerveer te versterken, als de kansen voor gebiedsontwikkeling met beide handen aan te pakken langs de Zaan, zoals met Meneba en Brokking. Tegelijkertijd wordt een start gemaakt om samen met de ondernemers uit Molletjesveer invulling te geven aan de transformatie en modernisering opgave van dat bedrijventerrein.

MAAK.Zaanstad Midden

MAAK.Zaanstad Midden

Hembrugterrein

Het Hembrugterrein is jarenlang afgesloten geweest voor het publiek. Nu worden monumenten hersteld, diverse ondernemers hebben hun plek op het terrein gevonden en er vinden evenementen plaats. Daarmee is het tijd voor een nieuwe fase en het terrein te ontwikkelen tot een gebied om te wonen, werken en ontspannen.

Inverdan

Met Inverdan heeft het centrum van Zaandam in korte tijd een spectaculaire gedaanteverandering ondergaan. Onder MAAK gaat Inverdan verder om de woningbouwplannen verder te ontwikkelen

Ga naar Zaanstad.nl