Toekomstbeelden vastgesteld door raad

Twee toekomstbeelden voor Zaanstad door gemeenteraad vastgesteld 

29 mei 2019
De komende 20 jaar gaat Zaanstad veranderen in een nog fijnere plek om te wonen, werken, spelen en sporten. Hoe het er dan uit moet komen te zien in de Kogerveldwijk en in het centrum van Zaandam aan de oostzijde van de Zaan, staat in de twee gebiedsperspectieven die op 28 mei door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

 In de perspectieven staan de kaders voor de toekomstige ontwikkelingen van elk gebied. Om het te maken, werd met eigenaren in het gebied gesproken en met organisaties als woningcorporaties, vervoersbedrijven en zorginstellingen. Ook bewoners en ondernemers in het gebied konden op verschillende momenten hun advies geven over het perspectief. In een adviesgroep, klankbordgroepen, en bij verschillende bijeenkomsten en inloopmomenten bijvoorbeeld.

 Nu het perspectief af is, is er nog veel meer werk aan de winkel, want de toekomstbeelden moeten ook nog werkelijkheid worden. Daarvoor wordt voor Centrum Oost en voor de Kogerveldwijk een strategie uitgewerkt: wat kan eerst, wat moet nog even wachten en wie doet wat precies? 

Meer lezen over de gebiedsperspectieven en ontwikkelingen van beide gebieden? 


MAAK.Kogerveldwijk

MAAK.Centrum Oost

Schets van Olivier Rijcken voor het stationsgebied er in de toekomst uit kan zien vanaf de kant van het ZMC, met een nieuwe plek voor hoogwaardig openbaar vervoer en een nieuwe wijk op de voormalige sportvelden

Schets van Olivier Rijcken hoe het stationsgebied er in de toekomst uit kan zien vanaf de kant van het ZMC, met een nieuwe plek voor hoogwaardig openbaar vervoer en een nieuwe wijk op de voormalige sportvelden

schets van Olivier Rijcken over hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zienSchets van Olivier Rijcken voor hoe de Klauwershoek er in de toekomst uit kan zien

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl