Langepad Zaandijk

Nieuwbouwplan Langepad Zaandijk:  67 woningen 

Op het voormalige Ardagh-terrein in Zaandijk komen 67 woningen, waarvan 20 appartementen in de sociale huursector en 47 koopwoningen. Het industriepand op de hoek van de Willem Dreeslaan en de Arie de Bruijnstraat in Zaandijk wordt gesloopt. Ontwikkelaar Blue Banner RED gaat aan de slag met het project.

Het college van B&W van gemeente Zaanstad heeft het bestemmingsplan goedgekeurd en legt deze voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad deze heeft vastgesteld, kan de ontwikkelaar een vergunning gaan aanvragen voor de uitvoering van het plan. 

Historisch karakter van de openbare ruimte

Het Langepad is een cultuurhistorische verbinding tussen de Lagendijk/Zaandijkerkerk en de Domineestuin. Het pad wordt teruggebracht samen met de oude watergangen, die tijdens de ontwikkeling van het gebied zijn gedempt. Het beschermde gezicht 'Gortershoek' sluit hierdoor aan bij de ‘Domineestuin’.

Op het terrein wordt nieuwe openbare ruimte aangelegd en er komen parkeerplekken. De Zaandijkerkerk, de Lagendijk en de Domineestuin zijn belangrijke elementen in de omgeving waar het plan op aanhaakt. Het plan past qua verkaveling, architectuur en inrichting van de buitenruimte bij het historisch karakter van het gebied.

Verharding maakt plaats voor water en groen

Op het fabrieksterrein is nu nog veel verharding en weinig groen. Dat maakt plaats voor veel  water en groen in de wijk, waarmee we hittestress bestrijden. Er komen nieuwe bomen en de historische waterstructuur wordt hersteld, wat bijdraagt aan klimaatadaptatie doordat water meer ruimte krijgt in het gebied. 

Impressie nieuwbouwproject Langepad ZaandijkImpressie nieuwe woonwijkHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl