Witte Olifant

Van koekjes en verf naar wonen.

Koek en beschuit


Zeventien woningen komen er op de plek van voormalige  koek- en beschuitfabriek van Hille en later Mooij Verf aan de Oostzijde  in Zaandam. Het pand is beter bekend als ‘De Witte Olifant’, een bijnaam  naar de afbeelding van een olifant op het fabriekspand van Hille. De  fabriek staat al jaren leeg en zal worden gesloopt. Het is de bedoeling  dat er negen kadewoningen en acht appartementen voor in de plaats komen.  Om het plan mogelijk te maken, is afwijking van het bestemmingsplan  nodig. Het college zet daarvoor nu de procedure in werking.

 

Luchtfoto van fabriekspand van Hille

Binnenstedelijk bouwen


Wethouder Straat: 'De behoefte aan nieuwe woningen in Zaanstad is  groot. Tegelijkertijd willen we niet bouwen in het groene buitengebied.  Door deze leegstaande fabriek in de Kogerveldwijk te vervangen door  nieuwe woningen houden we rekening met allebei; we voorzien in de  woningbouwbehoefte én we benutten ruimte in de stad. Door nieuwe  woningen te bouwen op de plek waar nu een leegstaande fabriek is, geven  we de wijk bovendien een kwaliteitsimpuls en wordt de omgeving  verlevendigd.'


Samen met de stad 


De bouw van de woningen  in de stad draagt bij aan de ambitie die met  MAAK.Zaanstad is  geformuleerd om zo’n 15.000 tot 20.000 nieuwe woningen  te realiseren.  MAAK.Zaanstad is een programma dat eraan wil bijdragen  dat Zaanstad ook  op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis  voelen en met  plezier wonen en werken. Het omvormen van lege  bedrijfslocaties naar  woongebieden is een van de belangrijkste manieren  om die doelstelling  concreet te maken. Die ontwikkelingen wil de  gemeente graag samen met  de stad vormgeven. In het kader van  MAAK.Zaanstad lopen er daarom  momenteel ook gesprekken met de buurt  waarbij de toekomstige  ontwikkeling van de Kogerveldwijk onderwerp is.

Fabriekspand Van Hille

Ga naar Zaanstad.nl