Dromen

Met de totstandkoming van MAAK.Zaanstad heeft een aantal Zaankanters hardop gedroomd over waar we voor een mooier Zaanstad aan moeten denken. Deze dromen zijn hier terug te lezen.

Deel je droom!
Heb jij ook een droom voor Zaanstad? Voor de verre toekomst, of voor morgen? Voor bij jou in de buurt, of voor de hele stad of zelfs gericht op de regio?
Wat de oplossing is voor typisch Zaanse dilemma's als funderingsherstel, de combinatie van industrie en wonen, of heb je een vraag die hoognodig eens gesteld moet worden? Schrijf een blog en krijg een plek op deze site. 

Lever je droom aan 

Overkapt fietsen in Zaanstad

De bereikbaarheid van Zaanstad is en blijft een punt van aandacht. Wat mij opvalt is wanneer het regent er vele malen minder fietsers op weg zijn naar het werk. Niet zo vreemd want wie wil er met een nat pak op kantoor aankomen.

Lees het hele blog

Door Jasper de Keijzer


RUST; een verademing in de stad

Het geluid van voorbij razende auto’s, duizenden mensen op straat, jengelende kinderen en bijna aangereden worden door een fietser… allemaal kenmerken van de stad. Stress, geluidsoverlast en een tekort aan groen zijn enkele problemen van de toenemende verstedelijking. Maar, hoe lossen we dit op? En, hoe geven we invulling aan onze behoefte aan een stukje rust en ruimte?

Lees het hele blog

Door Umut Ucar

De sluis weer als icoon voor Zaandam?

Het gebied rondom de sluizen was vanaf de middeleeuwen het centrum van maritieme activiteiten. Het beurtveer naar Amsterdam vertrok daar, de Hoge Dam was de enige vaste verbinding over de Zaan tussen Oost- en West Zaandam.
De Klauwershoek en de Oostzijderkerk zijn nog gezichtsbepalend in dit gebied. Maar langzaam is het ook dicht gebouwd en is er minder ruimte om het gebied als verblijfsgebied te gebruiken.

Lees het hele blog

Door BABEL

Hart voor Stad voor MAAK.Zaanstad

De vereniging Hart voor Stad biedt onze voorstellen aan over een vernieuwende stad. In april 2015 heeft de Gemeenteraad van Zaanstad besloten opnieuw te proberen de 7 samengevoegde onderdelen tot een echte, goede stad te maken en daarbij de bewoners of vertegenwoordigers ervan te willen raadplegen. De vereniging Hart voor Stad heeft vanaf het eerste moment in april 2015 meegedacht en al diverse – gevraagde en ongevraagde – adviezen in verschillende bijeenkomsten in het kader van MAAK.Zaanstad gegeven en schriftelijke bijdragen geleverd aan de website. Aan het einde van dit blog kunt u ons integrale voorstel aan, hieronder alvast een tipje van de sluier.

Lees het hele blog

Kalverliefde

Zaanstad zoekt ruimte om huizen te bouwen. Alsmaar krijgen we te horen dat Zaanstad tot de Metropool Regio Amsterdam behoort en dat er tot het jaar 2040 een behoefte bestaat aan 50.000 huizen. En ja, alsjeblieft Zaanstad neem daar zo’n 10.000 of liefst 20.000 van voor je rekening. Maar ja dan komt de vraag: WAAR? In september stelden drie jonge makelaars iets zeer gedurfd voor en wel om een nieuwe lintbebouwing te maken van Rooswijk naar Wormerveer, maar wel in het Guisveld. Oei, dat is vloeken in de kerk. Kom niet aan ons groen. Ze zeiden  echter ook nog iets anders: Zaanstad (gemeentebestuur en raad) definieer je KERNwaarden. Zijn dat schone lucht, rust, ruimte, natuur en willen we die zwaar(der) laten wegen (dan stenen)? Wat moet blijven, wat mag niet weg.

Lees het hele blog

De Burcht, een echt plein voor Zaandam

Op 16 december 2015, tijdens de slotbijeenkomst van MAAK.Zaanstad, vestigde Robert Leferink van de stichting Babel de aandacht op het sluisgebied inclusief het terrein van de Burcht in Zaandam. Het zou toch mooi zijn als dat gebied wat meer allure zou krijgen. De stichting Babel was te rade gegaan in Leidschendam. Aldaar was het sluisgebied heringericht, met cafe’s met terrassen en leuke bankjes. De ene nog fraaiere dia dan de andere kwam voorbij en het was op al die dia’s mooi weer! 

En toen viel het kwartje. Had ik zelf ook niet een plannetje getekend? Ja, in 2011. Zoeken, zoeken maar, en daar was het A-3tje.

Lees het hele blog

Naar een LEF.Zaanstad

Hotspot Wormerveer had 2 jaar geleden het lef en schreef geheel zelfstandig een gebiedsvisie Hotspot Wormerveer met een inventarisatie van kansen voor dit Zaandorp op gebied van wonen, werken, winkelen, sociaal - maatschappelijk domein én toerisme. Na een tijdsinvestering van zo'n 3000 uur en zonder subsidies werden dit jaar hun (toerisme) inspanningen beloond met een prijs van I Amsterdam/Amsterdam Marketing. 

Lees het hele blog

De geurtjes - het immateriële erfgoed van de Zaanstreek

Wat is identiteit? Daar hoort ook zeker ons erfgoed bij. En niet alleen die groene houten huisjes en molens maar ook het zo genaamde immaterieel erfgoed. Maar wat is dat dan in de Zaanstreek? Heel veel! Door de ligging van onze streek is deze tot ruim na de 2e wereldoorlog gescheiden gebleven van de rest van ons land. Ouderen onder ons herinneren zich wellicht nog de Hembrugpont als enige mogelijkheid om naar elders te gaan. Aan de andere kant waren 99% van de mensen uit Amsterdam nog nooit in de Zaanstreek geweest. Daardoor bleef ons erfgoed lange tijd onaangeroerd.

Lees het hele blog

Niet alleen groene gevels, ook een groene stad

Voor schone lucht zijn wij afhankelijk van onze bomen, struiken en bloemen. Zaanstad is een gemeente met veel industrie, verkeer en inwoners en daardoor meer luchtvervuiling. Groen zorgt voor luchtzuivering en zuurstof in de stad. Groen zorgt voor meer ontspanning en rust in de stad. En we kunnen meer variëren met oudere bomen. Vroeger hadden oudere bomen een grotere rol in de samenleving. Zij waren een middelpunt in de stad.

Lees het hele blog

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl