MAAK.Zaanstad Nieuws

Nieuwsoverzicht MAAK.Zaanstad

Plan voor herbouw molen en houtloodsen Hemmes stap verder

Gepubliceerd op 15 december 2023
Afbeelding

Voor het westelijk deel van schiereiland de Hemmes in Zaandam is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit is nodig om het eerste deel van het plan Molenaarserf Hemmes mogelijk te maken. Het college van Burgemeester en Wethouders legt het ontwerpbestemmingsplan Hemmes-Kramer van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Tijdens deze periode kunt u de stukken bekijken en hierop reageren. Dit noemen we een ‘zienswijze indienen’. Omwonenden ontvangen nog een brief met meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan.

Het plan Molenaarserf Hemmes van stichting de Hemmesgroep is het eerste onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Hemmes. Dit burgerinitiatief bereidt samen met de gemeente deze ontwikkeling voor. Het plan bestaat uit de herbouw van molen De Zaadzaaier en de herbouw van twee monumentale houtloodsen. In het bestemmingsplan nemen we ook wijzigingen op voor de scheepswerf- en machinefabriek Kramer. Het huidige bestemmingsplan is niet meer in lijn met de werkzaamheden. Ook de aanwezige bedrijfs- en burgerwoning hebben nog geen officiële bestemming. 

35 tiny houses voor maximaal tien jaar

In het plan Molenaarserf Hemmes zijn ook 35 tiny houses opgenomen. Deze tiny houses worden niet meegenomen in het bestemmingsplan ‘Hemmes-Kramer’, omdat het hier om een tijdelijke situatie gaat van 10 jaar. Ook moet hiervoor nog een partij gevonden worden, die de huisjes wil gaan neerzetten. De gemeente Zaanstad heeft ook al lange tijd plannen voor woningbouw op de Hemmes, maar permanente woningbouw is op korte termijn niet haalbaar.

Inzageperiode

Nu het college van Burgemeester en Wethouders dit besluit genomen heeft, worden het ontwerpbestemmingsplan samen met de bijbehorende documenten ter inzage gelegd. Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kunnen betrokkenen en geïnteresseerden de stukken inzien en hierop reageren. Dit noemen we een ‘zienswijze indienen’. De reacties én de beantwoording daarvan door het college - met eventueel voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan - worden meegegeven aan de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan. Zodra de gemeenteraad akkoord is, is het definitieve bestemmingsplan vastgesteld.


Inloopbijeenkomst 16 januari 2024 

Wilt u meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan Hemmes-Kramer? Dan bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op dinsdag 16 januari van 19.00 tot 20.30 uur in het Buurtcentrum de Bovenkruier, Drielse Wetering 49 in Zaandam. Hier kunt u de plannen bekijken en uw vragen stellen aan de gemeente en de Hemmesgroep. 

Bekijk ook de projectpagina Hemmes voor meer informatie.

Impressie van molen de Zaadzaaijer vanaf de Zaan


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl